Crisisorganisatie

Wanneer zich ergens een incident voordoet, zoals een brand of een ongeval, komt de melding via 1-1-2 binnen bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ). Centralisten schakelen de hulpdiensten in, zoals een blusvoertuig, ambulance en politiemensen. Wanneer het incident te groot wordt om het met deze materialen en mensen te bestrijden, worden er via de meldkamer meer mensen en middelen opgeroepen. De extra mensen die worden ingezet voor de coördinatie ter plaatse, zijn de (Hoofd) Officieren van Dienst (OvD’s).

Motorkapoverleg

De OvD’s van verschillende hulpdiensten en overheden stemmen de hulp met elkaar af in het zogenaamde motorkapoverleg. Zo kunnen brandweermensen, ambulancemedewerkers en politieagenten zich volledig op de hulpverlening richten. Blijkt het incident te groot voor deze betrokkenen, dan kan besloten worden tot verdere opschaling. Dat wil zeggen meer coördinatie van de hulpdiensten en andere betrokken partijen, zoals de gemeenten of een bedrijf dat bij het incident betrokken is. Denk ook aan het instellen van bijvoorbeeld een commando plaats incident (CoPI), regionaal operationeel team (ROT), gemeentelijk beleidsteam (GBT), etcetera.

motorkapoverleg

GRIP

Wanneer zich een ramp of crisis voordoet werkt men volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP-procedure). Dit omvat de procedures voor coördinatie en samenwerking tussen de betrokken organisaties en regelt de opschaling volgens GRIP 1, 2, 3, 4, 5. (GRIP in schema) Opschaling hoeft niet volgordelijk te verlopen. Wanneer het bijvoorbeeld meteen duidelijk is dat er een bedreigd effectgebied is, zal direct GRIP-fase 2 (of hoger) worden afgekondigd.

Copi overleg GRIP Zeeland

Ervaringen van hulpverleners

Onze hulpverleners en collega's zien veel en maken veel mee. Zo vraagt een incident van elke omvang veel van onze hulpverlening en coördinatie. Daarnaast werken onze collega's tijdens de 'reguliere' kantoortijden hard door aan de veiligheid van mede-Zeeuwen. Door hun verhalen te lezen, krijg je een beeld van hoe de crisisorganisatie werkt bij een incident en ook hoe een werkdag eruit ziet bij de zogenaamde koude functie.

Marlou met haar ploeg Domburg. Foto: HV Zeeland - Remi Masu