Eric Lems van Maritieme Veiligheid

Deze week vragen we Eric Lems over zijn werk bij Veiligheidsregio Zeeland. Eric is Specialist Maritieme Veiligheid, onderdeel van crisisbeheersing en Officier van Dienst Brandweer.

Scenariotraining

Dit jaar doen we scenariotraining met virtual reality voor de deelnemers van het coördinatieteam water aan boord van de commando vaartuigen RWS 78 en RWS 79. Op de Westerschelde wordt een fictief incident door de teams aangepakt. Samen met Rijkswaterstaat en de Nationale politie (Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur) hebben we vijf sessies VR-trainingen gedaan met scheepsincident scenario’s (denk hierbij aan een scenario met brand, een aanvaring, een stranding et cetera). Deze sessies waren naast leerzaam & uitdagend ook nog erg leuk om te doen.

Team Maritieme Veiligheid

De groep Maritieme Veiligheid bestaat momenteel uit een programmamanager Maritieme Veiligheid en twee specialisten. We krijgen daarnaast ondersteuning van een nautisch adviseur Rijkswaterstaat die bij ons programma is ondergebracht. We vallen onder Crisisbeheersing en worden in ons werk ondersteund vanuit verschillende kanten binnen Veiligheidsregio Zeeland, zoals:

  • MOTO
  • Planvorming
  • de brandweer
  • GHOR
  • Informatiemanagement

Daarnaast werken wij samen met publieke en private partijen zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, North Sea Port, het Loodswezen en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Het Grensoverschrijdend samenwerken met andere regio’s en België is, zeker doordat het water vaak de grenslijn is, een complex maar leuk onderdeel binnen Maritieme Veiligheid.

Incidentenbestrijding op het water

Het doel van Maritieme Veiligheid is het in stand houden en het verbeteren van de incidentbestrijding op het water. Daarvoor brengen we de risico’s op het water nader in beeld en bereiden we effectieve incidentenbestrijding voor samen met de betrokken partijen. Dit vraagt planvorming, veel multidisciplinaire en bestuurlijke afstemming en vooral veel trainen en oefenen. Daar gaat mijn tijd dus inzitten. Die multidisciplinaire afstemming vind ik het leukste onderdeel in mijn werk: om met alle operationele partijen te komen tot een uitgewerkt plan en klaar te staan voor de veiligheid op de Zeeuwse wateren. We kijken daarbij ook allemaal welk materieel nodig is op het water, en wie welk materieel (of welke capaciteit) beschikbaar heeft of kan leveren.

In beeld brengen

We zijn non-stop bezig met het in kaart brengen van de verschillende Zeeuwse wateren. Het Schelde-Rijnkanaal hebben we recent afgerond, en nu maken we een rapport voor het Veerse meer en Grevelingen.

Meerdere functies

Na mijn opleiding MTS Werktuigbouwkunde ben ik in 2001 via diverse organisaties bij de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg aan de slag gegaan als bevelvoerder/instructeur. Daarbij werkte ik tachtig procent op het Trainingscentrum brandweer Vlissingen en twintig procent op de uitrukdienst. Uiteindelijk ben ik bij VRZ terechtgekomen bij het project DELTAWATEREN, wat overgegaan is naar crisisbeheersing –maritieme veiligheid. Tevens ben ik Officier van Dienst Brandweer en draai ik mee op de dagdienst Stromenweg.