Vacatures

Werken bij Veiligheidsregio Zeeland betekent een bijdrage leveren aan de veiligheid van de Zeeuwse inwoner en bezoeker. Geïnteresseerd in een baan bij onze organisatie?  Kijk dan voor een passende vacature in onderstaand overzicht. De vacatures zijn te filteren door een of meer van de filters aan te vinken.

Filters
Afb incident/crisis

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Een interessante piketfunctie naast je dagelijkse werkzaamheden, een nevenfunctie in de crisisorganisatie.

Lees meer
GHOR Veiligheidsregio Zeeland

Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG)

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg, coördinatie van geneeskundige hulpverlening en de gezamenlijke meldkamer Zeeland. Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Onze missie is “Samen sterk voor veilig Zeeland”.

Lees meer
Afb crisisorganisatie

Adviseur Gevaarlijke Stoffen

Een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) werkt in de repressieve dienst van de brandweer, wat betekent dat je wordt ingezet op het moment dat er sprake is van een incident met gevaarlijke stoffen.

Lees meer
Afbeelding Brandweer Zeeland

Hoofdofficieren van Dienst

Het betreft een operationele nevenfunctie (geen hoofdbetrekking) voor het piketgebied Zeeuws-Vlaanderen.

Lees meer