Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG)

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg, coördinatie van geneeskundige hulpverlening en de gezamenlijke meldkamer Zeeland. Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Onze missie is “Samen sterk voor veilig Zeeland”.

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg, coördinatie van geneeskundige hulpverlening en de gezamenlijke meldkamer Zeeland. Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Onze missie is “Samen sterk voor veilig Zeeland”.

Voor onze operationele organisatie van de GHOR zoeken wij een:

Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvdG)

Het betreft een operationele nevenfunctie (geen hoofdbetrekking) voor de rgio Zeeuws Vlaanderen

Wie zoeken wij

Je beschikt aantoonbaar over een hbo werk– en denkniveau. Je hebt de leergang OvDG met goed gevolg afgerond of je bent bereid deze leergang te volgen. Je  neemt deel aan functiegerichte opleidingen en oefeningen zoals vastgelegd in het oefen- en opleidingsjaarplan van VRZ. Gelet op de rol van de OvDG is kennis en ervaring van de acute zorgprocessen en ervaring in coördinatie van deze processen een pre.

Je bent bij voorkeur per dienst 7 dagen aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar. Er geldt een woon-/verblijfsverplichting om te kunnen voldoen aan de opkomsttijd conform het Besluit personeel veiligheidsregio’s en het Regionaal Zeeuws Crisisplan. Je bent stressbestendig en beschikt daarbij over aansturende kwaliteiten. Je handelt rustig en weet steeds de situatie terug te brengen tot de kern. Je bent flexibel, een ramp of crisis laat zich immers niet binnen kantoortijden plannen en afwikkelen.

Wij bieden

Een boeiende neventaak bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. Voor de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 9 vermeerderd met 50%.

Informatie

De functie van OvDG is een piketfunctie. De functionaris dient tijdens piketdienst bereikbaar en beschikbaar te zijn. Tijdens het piket is er na alarmering een maximale reactietijd van 2 minuten. Er is een opkomsttijd naar de plaats incident van maximaal 30 minuten, tijdens de dienstweek is een piketvoertuig beschikbaar. Je verricht de werkzaamheden primair in je ‘eigen’ regio, maar je bent inzetbaar in geheel Zeeland en zo nodig daarbuiten.

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rini Lambregts, Specialist GHOR via 0610254319 of r.lambregts@vrzeeland.nl

Enthousiast?

Stuur dan je sollicitatie en cv voor 20 mei 2019 aan vacatures@vrzeeland.nl onder vermelding van vacaturenummer 20190503.

De gesprekken vinden plaats op donderdagochtend 13 juni a.s..

 Het vervullen van een operationele nevenfunctie vergt tijd en dat heeft zijn weerslag op de hoofdbetrekking. Daarom verzoeken wij je voorafgaand aan je sollicitatie je werkgever over deze sollicitatie te informeren en medewerking te verkrijgen.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.