Lenny Delsasso van Crisisbeheersing

We spreken vandaag met Lenny Delsasso, sinds mei van dit jaar is ze strategisch beleidsadviseur bij de GHOR. “De link tussen bestuur & praktijk maakt het zo boeiend. Dat dit gebeurt in de wereld van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisissen maakt het mijn passie. Daar gaat mijn hart echt sneller van kloppen.” 

Combinatie van twee werelden

Het is een bewuste keuze geweest om bij de GHOR aan de slag te gaan. Ik ben ooit gestart bij defensie. Als officier bij de geneeskundige dienst werkte ik in een wereld van crisissen en actie. Daarna heb ik meer in het zorgveld gewerkt, bij een zorgverzekeraar en in een ziekenhuis. Na 12 jaar in de zorg was ik toe aan iets anders en dacht ik dat een combinatie van die twee werelden super zou zijn. Dus je kijkt naar de wereld van crisissen & rampen maar dan wel in de zorgwereld. Dan kom je toch wel uit bij de GHOR. Dit is echt wel een leuke wereld waar ik eigenlijk nog niet zo veel van wist.

Strategisch

Ik ben met name bij de GHOR gekomen om na te denken over de strategische visie en het beleid van de GHOR. Vragen als “Waar zijn we van”, “waar zijn we nou goed in” en “waar gaan we ons de komende vijf jaar op richten” houden me op dit moment bezig. Hierbij zorg ik voor de aansluiting met het meerjarenbeleidsplan of het beleidsplan van crisisbeheersing.  Dit doe ik natuurlijk niet alleen, maar bedenk ik samen met mijn collega’s van de GHOR.

Een andere belangrijke ontwikkeling daarin – en dat loopt al een tijdje - is de samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Dat is de partij die bij de reguliere acute zorg in Zeeland de coördinatie in de keten doet. Bijvoorbeeld als er tekorten zijn aan personeel dan spelen zij een rol, en hoe ze in het netwerk de capaciteit op een goed niveau houden of het beter laten verlopen van de acute zorg. Dus het laten verlenen van zorg op de juiste plaats. Omdat wij de coördinatie in de keten bij een opgeschaalde situatie doen zie je dat onze organisatie en het ROAZ veel dichter op elkaar zijn gekomen. Dit is een positieve ontwikkeling waarbij we kijken waar zij goed in zijn en vice versa zodat we meer met elkaar samen kunnen optrekken. Dat is een hele bewuste strategische keuze. 

Politiek complex

Ik merk dat de  wereld van de Veiligheidsregio politiek complex is met veel verschillende belangen van partijen. Deze complexiteit vind ik juist interessant en uitdagend.. Dat is iets wat je eigenlijk vooraf niet bedenkt. We hebben aan de ene kant de zorgaanbieders, aan de andere kant gemeenten en de afstemming met de andere Multi partners, zoals de politie, de brandweer, het rode kruis, defensie. Het is voor mij een nieuwe kijk op de wereld die ik al kende, maar dan weer vanuit een geheel andere hoek bekeken.

Een andere maatschappelijke relevantie

Met het werk wat we hier doen zitten we heel direct op de meerwaarde voor burgers. We moeten er als overheid voor zorgen dat je veiligheid biedt aan burgers. Dat is een geheel andere maatschappelijke relevantie dan vanuit de rol als zorgverzekeraar verbeteren van de toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg. Dit sprak me ontzettend aan, net als mijn rol als adviseur van de DPG. Zo ben je bestuurlijk ook aangehaakt. Met andere woorden: ik zit in mijn werk echt tussen het bestuurlijke en operationele niveau in. Erg leuk. Dus je bent juist van die twee kanten ook weer die verbindende schakel.