Nieuw politiebureau en meldkamer

De politie bouwt een nieuw politiekantoor aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom. Gisteren, maandag 9 april 2018, bereikte de bouw een eerste mijlpaal in bijzijn van lid korpsleiding Leonard Kok, burgemeester Petter, burgemeester Niederer en burgemeester Lonink. Onder het motto: "We slaan samen een stevig fundament voor uw zorg en veiligheid in de regio Zeeland-Midden en West-Brabant", hebben zij gezamenlijk symbolisch de eerste paal geslagen. Dit gebeurde onder toeziend oog van gastheer en plaatsvervangend diensthoofd Facility Management, Hans Nieuwstraten.

Het nieuwe politiebureau zal het huidige pand aan de Jacob Obrechtlaan vervangen. In het nieuwe pand worden het basisteam Bergen op Zoom, recherche, districtskantoor De Markiezaten en het regionale servicecentrum gehuisvest. Ook de gemeenschappelijke meldkamer van brandweer, ambulance en politie gaat het pand bewonen.

Afb 1e paal meldkamer

Samenwerking meldkamers

De meldkamers zijn nu nog gehuisvest in Middelburg en Tilburg en verhuizen naar verwachting eind eerste kwartaal 2020 naar het pand in Bergen op Zoom. In augustus 2016 ondertekenden de vertegenwoordigers van de betrokken veiligheidsregio’s en de politie bij de gemeente Bergen op Zoom hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Deze beweging is onderdeel van de samenvoeging van de 22 huidige regionale meldkamers tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met 10 meldkamerlocaties. Eén van deze 10 locaties is Bergen op Zoom. De meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant worden samengevoegd.

Huisvesting politieonderdelen

Met de komst van de nationale politie en de inrichting van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant is gekozen om een aantal regionale politieonderdelen, waaronder het Regionaal Service Centrum, te huisvesten in Bergen op Zoom. Het huidige (districts)bureau aan de Jacob Obrechtlaan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook gebrek aan ruimte speelt hierbij een rol.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de bouw van het nieuwe bureau in Bergen op Zoom. Het gebouw is bijna energieneutraal ontworpen. Het krijgt een ‘groen’ dak met zonnepanelen, LED-verlichting, een Warmte-Koude-Opslag-installatie en een systeem om hemelwater vertraagd af te voeren. Een ander initiatief is om isolatieplaten te laten vervaardigen van textielvezels. Om hier een bijdrage aan te leveren, worden politie-uniformen gerecycled.

Functionaliteit

Aannemer BAM Bouw en Techniek levert het pand in juli 2019 op en de politie neemt het naar verwachting in oktober 2019 gebruik. Het gebouw – ontworpen door Van Pelt architecten – krijgt vier bouwlagen met een oppervlakte van 8.400 m2 met 350 werkplekken. Politiemensen en medewerkers van de meldkamer hebben meegedacht over de inrichting en functionaliteiten van hun nieuwe werkomgeving. Bron: politie.nl