Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg

Team

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is verantwoordelijk voor coördinatie en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis en advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is cruciaal bij rampenbestrijding en het voorkomen van crises. De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening vóór, tijdens en ná een calamiteit. De GHOR zorgt ervoor dat ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en specialisten samenwerken als één soepele organisatie, zodat slachtoffers van rampen en ongevallen zo snel en zo goed mogelijk geholpen worden. Het in stand houden van werkbare en productieve relaties met de ketenpartners, in de zorg en met de hulpverleningsdiensten, vraagt deskundige en betrokken medewerkers.

 

Functie

Wij zijn een crisisorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat is. Om dit te realiseren wordt o.a. gebruik gemaakt van piketfunctionarissen die naast hun dagelijkse werkzaamheden een nevenfunctie in de crisisorganisatie hebben. Als ACGZ ben je verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens een ramp of crisis.

Multidisciplinair werk je, in het Regionaal Operationeel Team (ROT) in Middelburg, samen met functionarissen van brandweer, politie, gemeenten, communicatie en defensie. Je adviseert  over de te nemen multidisciplinaire beslissingen en de te nemen strategische beleidsbeslissingen.

 

Samen met het Hoofd Informatie (HIN) en het Hoofd Ondersteuning) HON vorm je de sectie GHOR. In de sectie GHOR delen jullie mono- en multidisciplinair informatie en werken jullie samen met alle partners in het geneeskundige en gezondheidskundige werkveld. De ACGZ geeft functioneel leiding aan de sectie GHOR en de Officier van Dienst Geneeskundig. Daarnaast adviseert de ACGZ de Directeur Publieke Gezondheid/ SAGZ t.a.v. dilemma’s en besluiten op strategisch niveau.

 

Wie zoeken wij?

Je beschikt over een hbo werk– en denkniveau. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Je hebt aantoonbaar ‘operationeel gevoel’: kunnen verwoorden wat zich afspeelt in een (opgeschaalde) incidentsituatie, welke hulpverleningsprocessen opgestart kunnen worden, welke dilemma’s je kunt tegenkomen bij een incident, hoe de samenwerking binnen en tussen de kolommen verloopt etc. Je hebt ervaring met leidinggeven/ coördineren in de context van een crisis (effectief functioneren onder druk) en op tactisch- en strategisch niveau. De volgende competenties worden als aanwezig verondersteld: stressbestendigheid, discipline, flexibiliteit en integriteit. Je beschikt over de functiegerichte opleiding Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg of bent bereid deze te volgen.

Je bent per piketdienst 24 x 7 uren aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar, gedurende 1 week per maand. Je kan voldoen aan een opkomsttijd van uiterlijk 45 minuten naar de opkomstlocatie (Veiligheidsregio Zeeland in Middelburg).

 

Wat bieden wij?

Een boeiende neventaak bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. Voor je deelname aan de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van een inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 11 vermeerderd met 50%. Opleiden, trainen en oefenen is voor deze crisisfunctie vereist.

 

Informatie

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Henk Torcqué, medewerker GHOR via 06-23128610 of h.torcque@vrzeeland.nl

 

Enthousiast?

Stuur dan je sollicitatie (CV en motivatiebrief) aan vacatures@vrzeeland.nl onder vermelding van vacaturenummer 20200302. Of gebruik de knop onderaan deze vacature.

Het vervullen van een operationele nevenfunctie vergt tijd en dat heeft zijn weerslag op de hoofdbetrekking. Daarom verzoeken wij je voorafgaand aan je sollicitatie je werkgever over deze sollicitatie te informeren en medewerking te verkrijgen.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.