Algemeen commandant geneeskundige zorg

Algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ)

Een ramp of crisis, meerdere gewonden of misschien erger... Verschillende geneeskundige hulpverleningsvoertuigen worden opgeroepen, strategische beslissingen moeten gemaakt worden zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft. Ben jij de leider die door de chaos heen kijkt en keuzes maakt bij dilemma’s? Dan zoeken wij jou als onze algemeen commandant geneeskundige zorg. 

Wij zoeken voor de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) een algemeen commandant geneeskundige zorg op piketbasis.  

Het betreft een operationele nevenfunctie (geen hoofdbetrekking) 

Dit ga je doen 

 • Coördineren, aansturen en regie pakken van de geneeskundige hulpverlening tijdens een ramp of crisis; 
 • In het regionaal operationeel team (ROT) in Middelburg werk je samen (multidisciplinair) met functionarissen van brandweer, politie, gemeenten, communicatie en defensie; 
 • Je adviseert de directeur publieke gezondheid (DPG) over de te nemen multidisciplinaire beslissingen en de te nemen strategische beleidsbeslissingen; 
 • Je geeft tijdens een opschaling leiding aan de sectie GHOR en de officier van dienst geneeskundig. 

Dit ben jij 

 • Je beschikt over een hbo werk– en denkniveau; 
 • Je kan verwoorden wat zich afspeelt in een incidentsituatie, denk aan welk processen opgestart worden en welke dillema's zich voor kunnen doen; 
 • Je hebt ervaring met coördineren in de context van een crisis en op tactisch- en strategisch niveau;  
 • Je bent per piketdienst 24 x 7 uren aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar, gedurende 1 week per maand; 
 • Je kan tijdens jouw piketdienst voldoen aan een opkomsttijd van uiterlijk 45 minuten naar de opkomstlocatie (Veiligheidsregio Zeeland in Middelburg). 

Jouw team 

De geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) is verantwoordelijk voor coördinatie en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis én voor advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.  

Goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is cruciaal bij rampenbestrijding en het voorkomen van crises. Samen met het hoofd informatie (HIN) en het hoofd ondersteuning (HON) vorm je de sectie GHOR. In de sectie GHOR delen jullie mono- en multidisciplinair informatie en werken jullie samen met alle partners in het geneeskundige en gezondheidskundige werkveld.  

We bieden je 

 • Een boeiende neventaak bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling; 

 • Voor je deelname aan de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR(-UWO) Veiligheidsregio's gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9; 
 • In het geval van een inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 11 vermeerderd met 50%.  

Informatie  

Voor meer informatie neem je contact op met Henk Torcque (ACGZ) h.torcque@verzeeland.nl via 06-23128610 of Menno Voortman (Strategisch Beleidsadviseur) via 06-82936163 of m.voortman@vrzeeland.nl

Enthousiast? 

Stuur dan je sollicitatie (cv en motivatiebrief) aan vacatures@vrzeeland.nl. Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

De vacature wordt intern en extern opengesteld. Het betreft een nevenfunctie, welke naast een hoofdbetrekking vervuld wordt. Daarom verzoeken wij je voorafgaand aan je sollicitatie je werkgever over deze sollicitatie te informeren en medewerking te verkrijgen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.