Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HIN)

Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HIN)

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het Operationeel Centrum Veiligheidsregio / Brandweer. Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Onze missie is “Samen sterk voor veilig Zeeland”.

Voor de GHOR zoeken wij een:

Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HIN)

‘Regisseur van het informatienetwerk in de geneeskundige keten’

Het betreft een operationele nevenfunctie (geen hoofdbetrekking)

Team
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is verantwoordelijk voor coördinatie en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis en advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is cruciaal bij rampenbestrijding en het voorkomen van crises. De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening vóór, tijdens en ná een calamiteit. De GHOR zorgt ervoor dat ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en specialisten samenwerken als één soepele organisatie, zodat slachtoffers van rampen en ongevallen zo snel en zo goed mogelijk geholpen worden. Het in stand houden van werkbare en productieve relaties met de ketenpartners, in de zorg en met de hulpverleningsdiensten, vraagt deskundige en betrokken medewerkers.

Functie
Wij zijn een crisisorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat is. Om dit te realiseren wordt o.a. gebruik gemaakt van piketfunctionarissen die naast hun dagelijkse werkzaamheden een nevenfunctie in de crisisorganisatie hebben. Als HIN ben je verantwoordelijk voor het informatiemanagement van de geneeskundige zorg. Je haalt, brengt en valideert informatie en registreert deze. Je analyseert en verifieert de verkregen informatie en maakt daarbij een mono- en multidisciplinair onderscheid. Hiervoor is afstemming nodig met de totale zorgketen, evenals afstemming met de multidisciplinaire partners (brandweer, politie en gemeenten). Hiervoor is afstemming nodig met de totale zorgketen, evenals afstemming met de multidisciplinaire partners (brandweer, politie en gemeenten). Het werk wordt uitgevoerd in samenwerking met het Hoofd Ondersteuning geneeskundige zorg (HON). De HIN en HON vormen samen de Stafsectie GHOR en staan onder leiding van de Algemeen Commandant Geneeskundige zorg (ACGz).

Wie zoeken wij?
Je beschikt over een hbo werk– en denkniveau. Kennis van het zorgveld is een pre. Je hebt affiniteit met netwerken en het verzamelen van informatie, beeldvorming, analyse van informatie en delen van informatie. Je werkt graag samen in teams en bent in staat om onder druk je werk te verrichten. Je beschikt over functionele leidinggevende vaardigheden, bent stressbestendig, flexibel en kunt goed onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken. Je kunt taakoverstijgend en analytisch denken. Je hebt kennis van de crisisbeheersingsprocessen en beschikt over de basisopleiding crisisbeheersing of bent bereid deze te volgen. Je beschikt over de functiegerichte opleiding Hoofd Informatie geneeskundige zorg of bent bereid deze te volgen. Een medische achtergrond is voor deze functie geen vereiste.

Je bent per piketdienst 24 x 7 uren aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar, gemiddeld gedurende 1 week per maand. Je kan voldoen aan een opkomsttijd van uiterlijk 45 minuten naar de opkomstlocatie (Veiligheidsregio Zeeland in Middelburg).

Wat bieden wij?
Een boeiende neventaak bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. Voor je deelname aan de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van een inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 9 vermeerderd met 50%. Opleiden, trainen en oefenen is voor deze crisisfunctie vereist. Wanneer wij zien dat de HIN functie je op het lijf is geschreven en jij het ook naar je zin hebt zijn er eventueel ook nog mogelijkheden om je tevens te scholen in de functie Hoofd Ondersteuning Geneeskundige zorg (HON). Aanstelling vindt plaats onder voorbehoud van een VOG.

Informatie
Het piket wordt met 5 personen gedraaid. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Wendy de Kam, specialist GHOR via 06-57 99 76 99 of w.dekam@vrzeeland.nl.
Indien je geen hoofdbetrekking hebt bij Veiligheidsregio Zeeland zal een aanwijzing plaatsvinden in overleg met je hoofdwerkgever. Toestemming en medewerking van je werkgever is hiervoor een vereiste.

Enthousiast?
Stuur dan je sollicitatie (CV en motivatiebrief) uiterlijk 30 januari 2022 aan vacatures@vrzeeland.nl onder vermelding van vacaturenummer 10012022. De vacature wordt intern en extern opengesteld, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.