Informatie Coördinator Beleidsteam (IC-BT)

Informatie Coördinator Beleidsteam (IC-BT)

Veiligheidsregio Zeeland is o.a. verantwoordelijk voor de coördinatie en bestrijding en voorbereiding op een (dreigende) crisis of ramp op basis van de Zeeuwse risico’s. Zeeland kent grote en diverse risico’s. Zo behoren de Zeeuwse vaarroutes tot de drukste in Europa, hebben we grote chemische bedrijven, een kerncentrale en ondervinden we de consequenties van klimaatverandering zoals grotere kans op overstromingen. Maar ook in geval van een pandemie of nu gevolgen van oorlog zorgen we voor coördinatie van maatregelen.

De maatschappij vraagt om snel en adequaat handelen van de overheid. Natuurlijk door inzet van operationele diensten als brandweer, ambulance en politie. Maar ook door de juiste beslissingen van de bestuurlijk verantwoordelijke functionarissen.

 

Voor het piket IC-BT als onderdeel van onze regionale crisisorganisatie zijn we op zoek naar

 

2x Informatie Coördinator Beleidsteam (IC-BT)

 

Het betreft een operationele nevenfunctie (geen hoofdbetrekking)

 

Zodra we in Zeeland te maken krijgen met een incident of een crisis met in potentie grotere maatschappelijke gevolgen (of een dreiging) dan wordt de crisisorganisatie op het crisiscentrum actief. Eén van de kernfuncties is het zorgen dat er altijd actuele informatie beschikbaar is zodat de juiste besluiten op het juiste moment genomen kunnen worden. Informatiemanagers en coördinatoren zijn hiervoor verantwoordelijk. Eén van de functies die zorgt dat bestuurlijk verantwoordelijke functionarissen goed geïnformeerd zijn over wat er aan de hand is en wat de mogelijke gevolgen zijn, is de Informatie Coördinator Beleidsteam (IC-BT)

 

Uitdaging:

Als IC-BT’er ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de informatie binnen een gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam (bij incidenten GRIP 3 of 4). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van de voortgang van het crisisproces en de te nemen besluiten. Ook ben je tijdens je piketweek het 24/7 contactpunt voor de nationale crisisorganisaties en de voorzitter/burgemeesters. Maar ook bij andere incidenten ben je inzetbaar in het Regionaal Crisiscentrum. Je zorgt dan voor de juiste vertaling van het operationele beeld naar bestuurlijke consequenties en adviseert hierover.

Wil jij deze belangrijke schakel in de Zeeuwse crisisorganisatie zijn?

Wie zoeken wij?

 • Je beschikt over HBO of universitair werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring met het werken in een bestuurlijke omgeving;
 • Je bent een echte teamplayer;
 • Je bent stressbestendig, tijdens een incident of crisis hou je het hoofd koel;
 • Je bent vaardig met hedendaagse ICT;
 • Indien je ervaring met crisisbeheersing en netcentrisch werken hebt, is dat een pré;
 • Je bent per piketdienst 24x7 aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar. Er geldt een woon/verblijfsverplichting om te kunnen voldoen aan de opkomsttijd van 60 minuten na alarmering, naar het beleidsteam bij één van de gemeenten in Zeeland of het Regionaal Crisiscentrum in Middelburg;
 • Naast beschikbaarheid middels piket wordt verwacht dat je, buiten de piketweken en mits beschikbaar, een rol kan vervullen in de informatieorganisatie ten tijde van een dreiging, groot incident of crisis;
 • Je bent bereid alle opleidingen, trainingen en oefeningen bij te wonen die voor de uitvoering van IC-BT noodzakelijk zijn.

Wat bieden wij?

 • Een boeiende neventaak bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling.
 • Voor je deelname aan de piketdienst en bij daadwerkelijk inzet ontvang je een vergoeding;
 • Gratis opleidingen en vergoeding van alle uren die ermee gemoeid zijn en overige onkosten die samenhangen met oefeningen en trainingen. (Voor de opleidingen moet je rekening houden met ongeveer 10 opleidingsdagen met een doorlooptijd van een half jaar. Jaarlijks gaat het om ongeveer 6 dagen aan training, oefening en themadagen) en periodiek vinden er overleggen plaats.
 • Je krijgt alle middelen ter beschikking om de functie te kunnen vervullen zoals een pager, notebook en telefoon. 

Overige informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevr. C. Flipse, Specialist Crisisbeheersing, tel. 06-20799272.

Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Enthousiast?

Stuur dan je sollicitatie aan vacatures@vrzeeland.nl. Je sollicitatiebrief en cv ontvangen wij bij voorkeur per e-mail. De vacature wordt intern en extern opengesteld, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.