Informatiemanager CoPI Noord

Veiligheidsregio Zeeland is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren coördinatie op rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het Operationeel Centrum Veiligheidsregio / Brandweer. Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Onze missie is: ‘Samen sterk voor veilig Zeeland’.

Voor het piket Informatiemanagement zijn we op zoek naar een:

Informatiemanager CoPI Noord

(nevenfunctie voor het gebied Noord (boven de Westerschelde)

 

Informatiemanagement bij incidenten

Bij een grootschalig incident werken (hulp)diensten gecoördineerd samen vanuit een Commando Plaats Incident (CoPI) onder leiding van een leider CoPI. Het CoPI kan alleen goede en snelle besluiten nemen als juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is voor de juiste diensten. Denk hierbij aan informatie over de aard en omvang van het incident, de effecten en de manier van bestrijding. Hierbij is het van belang dat alle relevante informatie beschikbaar wordt gesteld aan de (hulp)diensten. De informatiemanager coördineert dit proces in het CoPI. De Informatiemanager CoPI is onderdeel van de Informatieorganisatie en staat onder leiding van de Informatiemanager Regionaal Operationeel Team (ROT).

Ben jij geschikt als informatiemanager CoPI?

Als Informatiemanager CoPI beschik je over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Je hebt kennis van de crisisbeheersingsprocessen en bent bereid de basisopleiding crisisbeheersing en de opleiding informatiemanager CoPI te volgen. Je bent digitaal vaardig, flexibel, stressbestendig, communicatief, kunt hoofd- en bijzaken scheiden en je bent een teamplayer.

Bereikbaar en beschikbaar

Het piket wordt door 5 personen ingevuld, waardoor je gemiddeld eens per 5 weken 24x7 uur bereikbaar en beschikbaar bent. Voor het verrichten van piketdienst is er een piketvoertuig beschikbaar. Er geldt een woon/verblijfsverplichting binnen het gebied Noord om te kunnen voldoen aan de opkomsttijd van 30 minuten naar het CoPI. Naast beschikbaarheid middels piket wordt verwacht dat je buiten de piketweken, een rol op basis van vrije instroom kan vervullen in de informatieorganisatie ten tijde van een groot incident.

Toestemming van je werkgever is een vereiste voor deelname aan het piket.

Wij bieden

Een rol in het informatiemanagement waarbij je echt een verschil kan maken in de effectiviteit van de incidentbestrijding en de crisisbeheersing. Een boeiende neventaak bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. Voor je deelname aan de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 9 vermeerderd met 50%. Opleiden, trainen en oefenen is voor deze crisisfunctie vereist.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevr. Cyndi Flipse, Specialist Crisisbeheersing hoofdstructuur, tel. 06-20799272.

Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Enthousiast?

Stuur dan je sollicitatie en cv voorzien van vacaturenummer 24122020 uiterlijk 6 januari 2021 aan vacatures@vrzeeland.nl.

De vacature wordt zowel intern als extern opengesteld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.