Informatiemanager CoPI Zuid

Informtiemanager CoPI Zuid

Veiligheidsregio is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland (GMZ). Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten.

 

Zeeland kent grote en diverse risico’s. Zo behoren de Zeeuwse vaarroutes tot de drukste in Europa, hebben we grote chemische bedrijven, een kerncentrale en ondervinden we de consequenties van klimaatverandering zoals grotere kans op overstromingen. Maar ook in geval van een pandemie of nu gevolgen van oorlog zorgen we voor coördinatie van maatregelen.  

 

Voor het piket Informatiemanagement zijn we op zoek naar :

Informatiemanager CoPI Zuid

(nevenfunctie)

 

 

Informatiemanagement bij incidenten

Bij een grootschalig incident of crisis werken hulpverleningsdiensten samen bij de plaats van een incident. Het Commando Plaats Incident (CoPI) stuurt dit aan. Het CoPI kan enkel goede besluiten nemen als juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is voor de juiste personen. Denk hierbij aan informatie over de aard en omvang van het incident, de effecten en de manier van bestrijding. Hierbij is het van belang dat alle relevantie informatie beschikbaar wordt gesteld aan de hulpdiensten. De informatiemanager coördineert dit proces in het CoPI. De Informatiemanager CoPI is onderdeel van de Informatieorganisatie en staat onder leiding van de Informatiemanager Regionaal Operationeel Team (ROT).

 

Ben jij geschikt als informatiemanager CoPI?

Als Informatiemanager CoPI beschik je over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Je hebt kennis van de crisisbeheersingsprocessen en bent bereid de basisopleiding crisisbeheersing en de opleiding Informatiemanager CoPI  te volgen.  Je bent digitaal vaardig, flexibel, stressbestendig, communicatief, kunt hoofd- en bijzaken scheiden en je bent een teamplayer.

 

Bereikbaar en beschikbaar

Het piket wordt door 5 personen ingevuld, waardoor je gemiddeld eens per 5 weken 24x7 uur bereikbaar en beschikbaar bent. Voor het verrichten van piketdienst is er een piketvoertuig beschikbaar.  Er geldt een woon/verblijfsverplichting binnen Zeeuws-Vlaanderen om te kunnen voldoen aan de opkomsttijd van 30 minuten naar het CoPI. Naast beschikbaarheid middels piket wordt verwacht dat je buiten de piketweken, een rol op basis van vrije instroom kan vervullen in de informatieorganisatie ten tijde van een groot incident of crisis.

Toestemming van je werkgever is een vereiste voor deelname aan het piket. Opleiden, trainen en oefenen is voor deze crisisfunctie vereist.

Wij bieden

Een rol in het informatiemanagement waarbij je echt een verschil kan maken in de effectiviteit van de incidentbestrijding en de crisisbeheersing. Een boeiende neventaak bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. Je wordt door ons opgeleid en getraind.  Voor je deelname aan de piketdienst en vakbekwaamheidsactiviteiten ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 9 vermeerderd met 50%.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevr. Cyndi Flipse, Specialist Crisisbeheersing hoofdstructuur, tel. 06-20799272.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken uit van de selectieprocedure.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld, bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten de voorkeur.

Enthousiast?

Stuur dan je sollicitatie aan vacatures@vrzeeland.nl

 

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.