Nucleair Adviseur BW/VRZ

Veiligheidsregio Zeeland is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg (Brandweer Zeeland), geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR Zeeland) en de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland (GMZ). Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Voor onze operationele organisatie zoeken wij:

Nucleair adviseur, het betreft een operationele nevenfunctie (geen hoofdbetrekking)

Uitdaging

BRZO-bedrijven met gevaarlijke stoffen, kernenergiecentrales in Zeeland en net over de grens met België, de landelijke opslag voor radioactief afval en intensieve scheepvaart over de Westerschelde zijn gesitueerd in het werkgebied van Veiligheidsregio Zeeland. De incidentbestrijdingsorganisatie moet hierop voorbereid zijn. Bij een incident zullen verschillende crisisteams operationeel worden. Een team om de calamiteit lokaal te bestrijden en een regionaal team om de schadelijke effecten verderop te analyseren en te beperken. De brandweervertegenwoordiging in het regionaal operationeel team (ROT), wordt ondersteund door specialisten in de sectie brandweerzorg. De nucleair adviseur is één van deze specialisten.

Bij een storing/calamiteit in een nucleaire installatie wordt de nucleair adviseur gealarmeerd en adviseert het operationeel team. Afhankelijk van het verloop van het incident neemt hij deel aan het ROT en geeft adviezen/prognoses, ten aanzien van te nemen maatregelen en veiligheidsaspecten. Gedurende de responsfase stemt hij daarbij af met exploitant van de nucleaire installatie en met landelijke teams. Adviezen worden integraal afgestemd met verschillende hulpverleningsinstanties zoals de Geneeskundige Hulpverlening, Brandweer en Politie.

De taken van de Nucleair adviseur op een rij: advisering, vraagregie (afstemming met externe overheidsdiensten en partijen), het delen van prognoses met de overige disciplines en advisering van het ROT. Bij een chemisch incident kan hij ook een adviserende rol krijgen in de sectie brandweer.

Wie zoeken wij

  • Je hebt een exacte opleiding op minimaal hbo-niveau en aantoonbaar affiniteit met het taakveld van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.
  • Je beschikt over chemische en/of fysische kennis op minimaal VWO-niveau.
  • Je beschikt over de diploma’s Coördinerend deskundige (voorheen Stralingsdeskundige niveau 3) en Meetplanleider of bent bereid deze opleidingen te volgen.
  • Je houdt je kennis zelfstandig op peil, neemt deel aan functiegerichte opleidingen, gezamenlijke trainingen en oefeningen met de sectie Brandweerzorg en ROT (circa 150 uur op jaarbasis).
  • Je draait samen met je collega’s piketdiensten en hebt ca een week dienst (bereikbaar en beschikbaar) per maand. Je bent stressbestendig en beschikt daarbij over aansturende kwaliteiten.
  • Je handelt rustig en weet steeds de situatie terug te brengen tot de kern. Je straalt gezag en vertrouwen uit.
  • Je bent flexibel, een ramp of crisis zal immers niet altijd binnen kantoortijd plaatshebben.

Wij bieden

Een boeiende neventaak bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. Voor de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 11 vermeerderd met 50%.

Informatie

Het piket wordt in principe met 4 en maximaal met 5 collega’s gedraaid. Tijdens de piketdienst geldt een responstijd van maximaal 2 minuten. De opkomsttijd naar het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) te Middelburg bedraagt bij voorkeur niet meer dan 45 minuten.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben in de selectieprocedure interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Een psychologisch en medisch onderzoek maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Coördinator Nucleaire Veiligheid, Peter van Beek: 06- 51533968 of p.vanbeek@vrzeeland.nl

Enthousiast?

Stuur dan je sollicitatie en cv aan hrm@vrzeeland.nl, t.a.v. het bestuur. Je sollicitatie en cv ontvangen wij bij voorkeur in een Word-document per e-mail.

Het vervullen van een operationele nevenfunctie vergt tijd en dat heeft zijn weerslag op de hoofdbetrekking. Daarom verzoeken wij je voorafgaand aan de sollicitatie je werkgever over deze sollicitatie te informeren en om medewerking te vragen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Terug naar de vacatures