Officier van Dienst Brandweer (Brw)

Uitdaging

Bij een ongeval met mogelijke verstrekkende gevolgen zoals een ramp of zwaar ongeval zullen veel activiteiten tegelijkertijd plaats moeten vinden. In de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) is vastgelegd hoe het functioneren van de parate diensten en het bestuur verandert vanuit de dagelijkse situatie naar een situatie wanneer een ramp of een zwaar ongeval bestreden moet worden. Dit wordt “opschalen” genoemd.

De Officier van Dienst Brandweer (OVDB) is bij regulier optreden eindverantwoordelijk voor de bestrijding van het incident. Hij stelt een inzetplan op, bepaalt voor welk deel van het incident de verschillende brandweereenheden verantwoordelijk zijn en draagt zorg voor de communicatie tussen de eenheden.

Bij grootschalig optreden is de OVDB pelotonscommandant en staat hij onder bevel van de compagniescommandant.

Bij incidenten met een multidisciplinair karakter is de OVDB de persoon die het initiatief neemt voor een motorkapoverleg en daarin de leiding neemt. De OVDB neemt ook het besluit tot opschalen naar GRIP-1 en het opstarten van een COPI.

Bij grootschalig multidisciplinair optreden kan de OVDB de rol vervullen van brandweerfunctionaris in het COPI of staffunctionaris in het actiecentrum brandweer binnen het Regionaal Operationeel Team. De OVDB informeert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) het bevoegd gezag, betrokken diensten, pers en publiek over de bestrijding van het incident tot het niveau van GRIP-1. De OVDB houdt een logboek/weekrapport bij, verzorgt de overdracht van de dienst, rapporteert de uitgevoerde werkzaamheden, organiseert evaluaties en/of woont deze bij.

Wie zoeken wij

Je beschikt over het diploma OVDB (of het diploma adjunct-hoofdbrandmeester) en het diploma brandweerchauffeur lichte voertuigen. Indien je niet beschikt over het OVDB diploma (of gelijkwaardig), dan ben je bereid de leergang OVDB  te volgen. Je dient dan te beschikken over:

  • een hbo werk- en denkniveau bij voorkeur blijkend uit een diploma;
  • het diploma onderbrandmeester of;
  • het diploma manschap met de bereidheid om een inwerktraject officier van dienst te volgen.

Je bent per piketdienst 24x7 uren aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar. Er geldt een woon/verblijfsverplichting om te kunnen voldoen aan de opkomsttijd conform het Besluit personeel veiligheidsregio’s en het Regionaal Zeeuws Crisisplan. Je bent stressbestendig en beschikt daarbij over aansturende kwaliteiten. Je handelt rustig en weet steeds de situatie terug te brengen tot de kern. Je straalt gezag en vertrouwen uit. Je bent flexibel, een ramp of crisis laat zich immers niet binnen kantoortijden plannen en afwikkelen.

Wij bieden

Een boeiende neventaak bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. Voor de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 9 vermeerderd met 50%.

Informatie

Het piket wordt met maximaal 5 personen gedraaid. Tijdens het piket is er een maximale reactietijd van 2 minuten via de telefoon of mobilofoon. Voor het verrichten van piketdienst is er een piketvoertuig beschikbaar. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben in de selectieprocedure interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Een psychologisch onderzoek, een medisch onderzoek en de specifieke  test  “officier van dienst - beslissen onder druk” maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. Rudy Ovaa, Team Operationele Voorbereiding tel.: 06-20383759.

Enthousiast?

Stuur dan je sollicitatiebrief en cv aan vacatures@vrzeeland.nl

Het vervullen van een operationele nevenfunctie vergt tijd en dat heeft zijn weerslag op de hoofdbetrekking. Daarom verzoeken wij je voorafgaand aan je sollicitatie je werkgever over deze sollicitatie te informeren en medewerking te verkrijgen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.