Officier van Dienst Brandweer (Zuidwest)

Officier van Dienst Brandweer (Zuidwest)

Voor onze operationele organisatie zoeken wij: 

Officieren van Dienst Brandweer.
Het betreft een operationele nevenfunctie (geen hoofdbetrekking) voor het piketgebied:

Zuid-West (gemeente Sluis) 

 

Dit ga je doen
Werken bij Veiligheidsregio Zeeland betekent een bijdrage leveren aan de veiligheid van de Zeeuwse inwoner en bezoeker. Als Officier van Dienst Brandweer (OvD-B) ben jij bij regulier optreden eindverantwoordelijk voor de bestrijding van het incident. Je stelt een inzetplan op, bepaalt voor welk deel van het incident de verschillende brandweereenheden verantwoordelijk zijn en draagt zorg voor de communicatie tussen de eenheden.

Bij incidenten met een multidisciplinair karakter ben jij als Officier van Dienst de persoon die het initiatief neemt voor een motorkapoverleg en daarin de leiding neemt. Als Officier van Dienst neem je het besluit tot opschalen naar GRIP-1 en het opstarten van een Commando Plaats Incident (CoPI). Je neemt deel aan het CoPI vanuit de Brandweer of kan meewerken op de Sectie Brandweerzorg.   

Bij grootschalig brandweeroptreden kan je als Officier van Dienst ingezet worden als pelotonscommandant en sta je onder het bevel van de taakcommandant. 
 

Wie zoeken wij
Herken je jezelf als iemand die:

  •  stressbestendig is;
  •  gezag en vertrouwen uitstraalt;
  •  goed kan analyseren en van daaruit kan aansturen; 
  •  focus houdt en weet de rust te bewaren. 

Daarnaast beschik je over het diploma OvD-B (of het diploma adjunct-hoofdbrandmeester) en het diploma brandweerchauffeur lichte voertuigen. Indien je niet beschikt over het OvD-B diploma (of gelijkwaardig), dan ben je bereid de leergang OvD-B bij de Brandweeracademie te volgen. Je dient dan te beschikken over:

  •  Een HBO werk- en denkniveau bij voorkeur blijkend uit een hbo getuigschrift;
  •  Het diploma bevelvoerder (of het diploma onderbrandmeester). 

Je bent bij voorkeur per piketdienst 7x24 uren aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar. Om te kunnen voldoen aan de opkomsttijd, geldt er een woon/verblijfsverplichting, zoals vastgelegd in Besluit personeel veiligheidsregio’s en het Regionaal Zeeuws Crisisplan.
 
Wat je van ons terugkrijgt 
Je krijgt een boeiende nevenfunctie in een ambitieuze organisatie die steeds verder professionaliseert. Voor de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 9 vermeerderd met 50%.
 
Verder goed om te weten
De piketdiensten worden standaard met 5 personen gedraaid. Tijdens het piket geldt een maximale reactietijd van 2 minuten via de telefoon of mobilofoon. Voor het verrichten van piketdienst is er een piketvoertuig beschikbaar.

De vacature stellen we gelijktijdig intern en extern open. Bij gelijke geschiktheid hebben in de selectieprocedure interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Een psychologisch onderzoek, een medisch onderzoek en de specifieke test “officier van dienst - beslissen onder druk” maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Dhr. Rudy Ovaa                                                                      Mevr. Hanne Liefting
Tel.: 06-20383759                                                                   Tel.: 06-20623906
 

via mail
rolbrandweer@vrzeeland.nl

Ben je enthousiast?
Stuur dan je sollicitatiebrief en cv aan rolbrandweer@vrzeeland.nl. 

Tot slot nog dit: het vervullen van deze operationele nevenfunctie kost tijd en dit kan invloed hebben op je hoofdbetrekking. verzoeken wij je voorafgaand aan je sollicitatie je werkgever over nevenfunctie te informeren en zijn medewerking te verkrijgen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.