Officier van Dienst Geneeskundige Zorg (OvDG)

Veiligheidsregio Zeeland zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Zeeland. Wij werken dagelijks aan een goed voorbereide crisisorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat staat.

Om dit te kunnen realiseren maken we gebruik van piketfunctionarissen: medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden een nevenfunctie in de crisisorganisatie hebben en daarvoor ook buiten kantooruren beschikbaar zijn.

Daarom zijn we voor onze operationele organisatie van de GHOR op zoek naar twee personen voor de rol van:

Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG)

Het betreft twee operationele nevenfuncties (geen hoofdbetrekking) twee verschillende regio's. Een functie voor de regio boven de Westerschelde en een functie die vervuld moet worden onder de Westerschelde

Wat ga je doen?

Op de plek van een incident is de Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG) verantwoordelijk voor de coördinatie en operationele leiding van de acute medische zorg (triage, behandeling, vervoer). De OvDG stemt af met de overige hulpverleningsdiensten. Daarbij dient de OvDG oog te hebben voor de publieke gezondheid (gevaarlijke stoffen, besmetting, psychosociale hulp, etc.).

Wat betekent het nu precies om Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) te zijn? En wist je dat je niet per se een medische achtergrond hoeft te hebben om deze rol te beoefenen? En hoe ziet het opleidingstraject er uit? We spraken met Rini Lambregts, momenteel werkzaam als OvDG, over alle ins en outs van deze prachtige en uitdagende piket functie.

Wie zoeken wij?

  • Je beschikt aantoonbaar over een HBO werk– en denkniveau.
  • Je leert graag nieuwe dingen bij. Je hebt de leergang OvDG met goed gevolg afgerond of je bent bereid deze leergang te volgen.
  • Je neemt deel aan functiegerichte opleidingen en oefeningen zoals vastgelegd in het oefen- en opleidingsjaarplan van VRZ.
  • Gelet op deze functie is kennis en ervaring van de acute zorgprocessen en ervaring in coördinatie van deze processen een pre (maar niet noodzakelijk).
  • Je wilt graag je steentje bijdragen om mensen te helpen tijdens een crisissituatie.
  • Je bent bij voorkeur per piketdienst 7 dagen aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar.
  • Er geldt een woon-/verblijfsverplichting om te kunnen voldoen aan de opkomsttijd conform het Besluit personeel veiligheidsregio’s en het Regionaal Zeeuws Crisisplan.
  • Je kunt leidinggeven, coördineren, prioriteren en je bent besluitvaardig. Je beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht.
  • Je bent stressbestendig en kunt gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn. Organiseren van je eigen werk is je niet vreemd, maar je werkt ook prima in teamverband. Tevens ben jij je bewust van jouw verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Wij bieden

Een boeiende nevenfunctie bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. Voor de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 9 vermeerderd met 50%.

Informatie

De functie van OvDG is een piketfunctie. De functionaris dient tijdens piketdienst bereikbaar en beschikbaar te zijn. Tijdens het piket is er na alarmering een maximale reactietijd van 2 minuten. Er is een opkomsttijd naar de plaats incident van maximaal 30 minuten, tijdens de dienstweek stellen wij een piketvoertuig beschikbaar. Je verricht de werkzaamheden primair in je ‘eigen’ regio, maar je bent inzetbaar in geheel Zeeland en zo nodig daarbuiten.

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frans Nieuwenhuize, Medewerker GHOR via 0653680956 of f.nieuwenhuize@vrzeeland.nl.

Enthousiast?

Stuur dan je sollicitatie en cv aan vacatures@vrzeeland.nl onder vermelding van vacaturenummer 20200214. Of gebruik de knop onderaan deze vacature.

Het vervullen van een operationele nevenfunctie vergt tijd en dat heeft zijn weerslag op de hoofdbetrekking. Daarom verzoeken wij je voorafgaand aan je sollicitatie je werkgever over deze sollicitatie te informeren en medewerking te verkrijgen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.