Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG)

De Veiligheidsregio is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) en het samenwerkingsverband Meldkamer Zeeland-West-Brabant. Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Onze missie is: ‘Samen sterk voor een veilig Zeeland’

Voor onze operationele organisatie van de GHOR zijn wij op zoek naar een:

Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG)

Het betreft een operationele nevenfunctie (geen hoofdbetrekking)

Wat ga je doen?
Op de plek van een incident is de Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG) verantwoordelijk voor de coördinatie en operationele leiding van de acute medische zorg (triage, behandeling, vervoer). De OvDG stemt af met de overige hulpverleningsdiensten. Daarbij dient de OvDG oog te hebben voor de publieke gezondheid (gevaarlijke stoffen, besmetting, psychosociale hulp, etc.).

Wie zoeken wij?

  • Je beschikt aantoonbaar over een HBO werk– en denkniveau.
  • Je leert graag nieuwe dingen bij. Je hebt de leergang OvDG met goed gevolg afgerond of je bent bereid deze leergang te volgen.
  • Je neemt deel aan functiegerichte opleidingen en oefeningen zoals vastgelegd in het oefenen opleidingsjaarplan van VRZ.
  • Gelet op deze functie is kennis en ervaring van de acute zorgprocessen en ervaring in coördinatie van deze processen een pre (maar niet noodzakelijk).
  • Je wilt graag je steentje bijdragen om mensen te helpen tijdens een crisissituatie.
  • Je bent bij voorkeur per piketdienst 7 dagen aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar.
  • Er geldt een woon-/verblijfsverplichting om te kunnen voldoen aan de opkomsttijd conform het Besluit personeel veiligheidsregio’s en het Regionaal Zeeuws Crisisplan.

Je kunt leidinggeven, coördineren, prioriteren en je bent besluitvaardig. Je beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht. Je bent stressbestendig en kunt gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn. Organiseren van je eigen werk is je niet vreemd, maar je werkt ook prima in teamverband. Tevens ben jij je bewust van jouw verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Wij bieden
Een boeiende nevenfunctie bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. Voor de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 9 vermeerderd met 50%

Informatie
De functie van OvDG is een piketfunctie. Het betreft een nevenfunctie, welke naast een hoofdbetrekking vervuld wordt. De functionaris dient tijdens piketdienst bereikbaar en beschikbaar te zijn. Tijdens het piket is er na alarmering een maximale reactietijd van 2 minuten. Er is een opkomsttijd naar de plaats incident van maximaal 30 minuten, tijdens de dienstweek stellen wij een piketvoertuig beschikbaar. Je verricht de werkzaamheden primair in je ‘eigen’ regio, maar je bent inzetbaar in geheel Zeeland en zo nodig daarbuiten.

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frans Nieuwenhuize, Medewerker GHOR via 0653680956 of f.nieuwenhuize@vrzeeland.nl.

Enthousiast?
Stuur dan je sollicitatie en CV uiterlijk 1 december 2021 aan vacatures@vrzeeland.nl. Het vervullen van een operationele nevenfunctie vergt tijd en dat heeft zijn weerslag op de hoofdbetrekking. Daarom verzoeken wij je voorafgaand aan je sollicitatie je werkgever over deze sollicitatie te informeren en medewerking te verkrijgen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.