Regionaal Operationeel Leider m/v

Regionaal Operationeel Leider m/v

Veiligheidsregio Zeeland is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het samenwerkingsverband Meldkamer Zeeland-West-Brabant. Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Onze missie is: ‘Samen sterk voor een veilig Zeeland’.

Voor het verzorgingsgebied van Veiligheidsregio Zeeland zijn wij op zoek naar:

Regionaal Operationeel Leider m/v

Het betreft een piketfunctie (geen hoofdbetrekking)

Uitdaging

Een Regionaal Operationeel Leider komt in actie in tijden van crises, rampen of een dreiging daartoe. De crisisorganisatie wordt geactiveerd en op tactisch niveau wordt een Regionaal Operationeel Team actief. De partijen die hierin participeren zijn doorgaans leidinggevenden van de betrokken diensten (geneeskundig, politie, brandweer, gemeenten, maar mogelijk ook diverse relevante andere organisaties, afhankelijk van de aard van de crisis, ramp of dreiging).

De Regionaal Operationeel Leider geeft leiding aan het multidisciplinaire team, is verantwoordelijk voor te behalen prestaties en legt verantwoording af aan de Burgemeester of Voorzitter Veiligheidsregio. Tevens adviseert de Regionaal Operationeel Leider het (Gemeentelijk of Regionaal) Beleidsteam door middel van vertaling van tactische informatie, naar strategische beslispunten. De Regionaal Operationeel Leider vervult een cruciale rol binnen de rampen en crisisbeheersing.

Wie zoeken wij

Je hebt de opleiding ‘Leider ROT’ afgerond of je bent bereid deze te volgen. Je beschikt over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Je hebt affiniteit met Crisisbeheersing en inzicht in multidisciplinair optreden en de crisisbeheersingsprocessen. Je bent een stressbestendig en daadkrachtig persoon met een politiek en bestuurlijk inzicht. Je kunt verbanden leggen en goed onderscheid tussen oorzaak en gevolg maken. Je kunt goed plannen, organiseren en coördineren. Je geeft leiding door op inspirerende wijze richting te geven, randvoorwaarden te scheppen en mensen te motiveren, zodat resultaten worden bereikt. Verder ben je communicatief vaardig en gericht op samenwerking.

Tijdens het piket ben je binnen vijfenveertig minuten na alarmering in het Regionaal Coördinatie Centrum in Middelburg aanwezig. Daarnaast ben je tijdens je piketdienst gedurende één week per maand 24/7 beschikbaar en bereikbaar als sparringpartner en adviseur voor de crisisorganisatie in geval van dreigingen.

Vanwege de gewenste diversiteit in het piket Regionaal Operationeel Leiders heeft een kandidaat uit een partnerorganisatie (zoals politie, Rijkswaterstaat, gemeente) de voorkeur.

Wij bieden

Een boeiende nevenfunctie bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. Voor de piketdienst ontvang je een bereikbaar- en beschikbaarheidsvergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9 (€ 338,41 per maand bij een piket van 5 personen)

Een interessant opleidings- en leerwerktraject. Na afronding van je opleiding blijf je trainen en bijscholen om vakbekwaam te zijn voor je functie. Voor repressieve inzet, opleiden, trainen en oefenen vindt compensatie in tijd plaats. Indien je gedetacheerd wordt worden deze afspraken met je hoofdwerkgever gemaakt.

De wijze van aanstellen hangt af van de hoofdbetrekking. Dit kan een aanwijzing bij Veiligheidsregio Zeeland zijn, maar ook een detachering via de hoofdbetrekking. Dit wordt later in overleg binnen de mogelijkheden bepaald.

Informatie

De functie van Regionaal Operationeel Leider is een piketfunctie. Het betreft een nevenfunctie die naast de hoofdbetrekking wordt vervuld. Toestemming van de hoofdwerkgever is daarom vereist. Het piket wordt in principe met maximaal 5 personen gedraaid volgens een weekrooster. Naast het piket en het volgen van de vereiste opleidingen wordt verwacht dat er tijd (gemiddeld een halve dag per week) wordt besteed aan trainingen, vervolgopleidingen en operationeel overleg. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cyndi Flipse, specialist hoofdstructuur crisisbeheersing (c.flipse@vrzeeland.nl, 06-20799272).

Enthousiast?

Stuur dan je sollicitatie en cv vóór 1 maart 2021 onder vermelding van vacaturenummer 21012021 aan vacatures@vrzeeland.nl.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Het vervullen van een operationele nevenfunctie vergt tijd en dat heeft effect op je privéleven en op de hoofdbetrekking. Daarom verzoeken wij je voorafgaand aan je sollicitatie je werkgever over deze activiteit te informeren en zijn medewerking te verkrijgen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.