Vacatures

Werken bij Veiligheidsregio Zeeland betekent een bijdrage leveren aan de veiligheid van de Zeeuwse inwoner en bezoeker. Geïnteresseerd in een baan bij onze organisatie?  Kijk dan voor een passende vacature in onderstaand overzicht. De vacatures zijn te filteren door een of meer van de filters aan te vinken.

Filters
Overleg middensluis Terneuzen

Manager Risico- en Crisisbeheersing

De manager Risico- en Crisisbeheersing geeft op basis van integraal management leiding aan zijn/haar teamleiders en draagt zorg voor de uitvoering van vastgesteld beleid binnen de financiële kaders en legt hierover verantwoording af aan de directeur/commandant Brandweer. Hij/zij is verantwoordelijk voor de strategische beleidsvorming op zijn/haar vakgebied en zorgt dat het vastgestelde beleid daadwerkelijk ingevoerd wordt.

Lees meer
Brandweer in de chaos jij bent de rust jpg

Hoofd Officier van Dienst Brandweer

Werken bij Veiligheidsregio Zeeland betekent een bijdrage leveren aan de veiligheid van de Zeeuwse inwoner en bezoeker. Als Hoofd Officier van Dienst (HOvD) ben jij, bij regulier repressief brandweeroptreden, eindverantwoordelijk voor de bestrijding van het incident. Als HOvD heb jij de monodisciplinaire leiding en ben je een klankbord voor de reeds ingezette OvD’s.  

Lees meer
Brandweer in de brand jij bent de rots jpg

Officier van Dienst Brandweer

Werken bij Veiligheidsregio Zeeland betekent een bijdrage leveren aan de veiligheid van de Zeeuwse inwoner en bezoeker. Als Officier van Dienst Brandweer (OvD-B) ben jij bij regulier optreden eindverantwoordelijk voor de bestrijding van het incident. Je stelt een inzetplan op, bepaalt voor welk deel van het incident de verschillende brandweereenheden verantwoordelijk zijn en draagt zorg voor de communicatie tussen de eenheden.

Lees meer
Crisisbeheersing Motorkapoverleg

Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG)

Op de plek van een incident is de Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG) verantwoordelijk voor de coördinatie en operationele leiding van de acute medische zorg (triage, behandeling, vervoer). De OvDG stemt af met de overige hulpverleningsdiensten. Daarbij dient de OvDG oog te hebben voor de publieke gezondheid (gevaarlijke stoffen, besmetting, psychosociale hulp, etc.).

Lees meer