Vacatures

Werken bij Veiligheidsregio Zeeland betekent een bijdrage leveren aan de veiligheid van de Zeeuwse inwoner en bezoeker. Geïnteresseerd in een baan bij onze organisatie?  Kijk dan voor een passende vacature in onderstaand overzicht. De vacatures zijn te filteren door een of meer van de filters aan te vinken.

Filters
GHOR Veiligheidsregio Zeeland

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg

Het betreft een operationele nevenfunctie (geen hoofdbetrekking).
De ACGZ geeft functioneel leiding aan de sectie GHOR en de Officier van Dienst Geneeskundig. Daarnaast adviseert de ACGZ de Directeur Publieke Gezondheid/ SAGZ t.a.v. dilemma’s en besluiten op strategisch niveau.

Lees meer
Afb GHOR VRZ

Officier van Dienst Geneeskundige Zorg (OvDG)

Op de plek van een incident is de OvDG verantwoordelijk voor de coördinatie en operationele leiding van de acute medische zorg. De OvDG stemt af met de overige hulpverleningsdiensten.

Lees meer