AB-stukken 11 april 2019

1

 

Opening

 

2

 

Vaststellen agenda

3a

 

Vaststellen conceptverslag Algemeen Bestuur 14 maart 2019

3b

 

Mededelingen

 

4

 

Overzicht ingekomen stukken (tussen 10-2-2019 en 20-3-2019)

5

Ter besluitvorming

 

5a

 

Overschrijdingen investeringskredieten 2018

 

5b

Jaarstukken 2018

Bijlage 1

 

5c

2e begrotingswijziging 2019

Bijlage 1

 

5d

 

Samenwerkingsovereenkomst VRZ – North Sea Ports

Bijlage 1

 

6

Terugkoppeling bestuurlijke overleggen (landelijk)

 

6a

-

 

7

Rondvraag en sluiting

 

8

Ter informatie

 

8a

Evaluatie Dreischor

Bijlage 1