Klachtenregeling

Iedere uiting van ongenoegen van een burger is een klacht. Wil je een klacht indienen? Geef in je klacht duidelijk aan wat er aan de hand is. Anonieme klachten of klachten onder een pseudoniem nemen wij niet in behandeling.

Klacht over gedrag functionaris
Als je een klacht wil indienen over het gedrag van een functionaris van Veiligheidsregio Zeeland, dan kan je daarvoor het volgende adres gebruiken:

Veiligheidsregio Zeeland
Postbus 8016
4330 EA Middelburg.

Als je daarna ontevreden bent over de afwikkeling van je klacht door Veiligheidsregio Zeeland, dan kan je daarover een klacht indienen bij de Nationale ombudsman te Den Haag. Voor vragen hierover kan je terecht bij de klachtencoördinator van Veiligheidsregio Zeeland drs. Piet Maljaars, via 06-30739444 of p.maljaars@vrzeeland.nl.

Klacht over Veiligheidsregio Zeeland/Brandweer
Heeft u een klacht over uw oproep aan de meldkamer van de brandweer, de afhandeling van de melding of over ander contact met Veiligheidsregio Zeeland?
Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:

Veiligheidsregio Zeeland
T.a.v. dhr. drs. P. Maljaars, klachtencoördinator
Postbus 8016
4330 EA Middelburg 

Of via e-mail: bestuursondersteuning@vrzeeland.nl