Over de organisatie

Nederland kent in totaal 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio Zeeland neemt de hele provincie Zeeland voor haar rekening. Binnen een veiligheidsregio werken verschillende partijen samen op het gebied van: brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Maar een veiligheidsregio staat niet alleen voor een bepaald geografisch gebied, zij is ook een overheidsorganisatie met een bestuursfunctie. Haar juridische bestaan is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling van 13 gemeenten in Zeeland. Hierdoor is elke gemeente binnen de regio medeverantwoordelijk voor de aansturing van de veiligheidsregio.

Waarom een veiligheidsregio?

Twee heel tastbare aanleidingen voor het oprichten van de veiligheidsregio’s zijn de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 en de Nieuwjaarsbrand in café 'De Hemel' in Volendam in 2001. Door de toenemende verstrengeling tussen economie, technologie, ecologie, cultuur en bestuur is de complexiteit van de samenleving sterk toegenomen. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van dreigingen en deze vragen om een aanpak van risico- en crisisbeheersing die groter is dan de gemeentelijke schaalDe behoefte om multidisciplinair samen te werken neemt dus toe.

Kaart Zeeland veiligheidsregio

Oprichting Veiligheidsregio Zeeland

Op 1 juli 2006 is officieel Veiligheidsregio Zeeland officieel ontstaan. Op deze datum is de bestuurlijke integratie tussen de Regionale Brandweer Zeeland en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) gerealiseerd in één nieuwe organisatie: Veiligheidsregio Zeeland. Sinds 1 januari 2013 maken ook alle lokale brandweerkorpsen onderdeel uit van Veiligheidsregio Zeeland.

Logo's Brandweer en GHOR

Organogram

Veiligheidsregio Zeeland bestaat uit de volgende onderdelen:

Daarnaast hebben we de afdelingen Control & Audit, Directiestaf en Bedrijfsvoering, met de volgende teams:

  • Bestuursondersteuning, Communicatie en Secretariaat
  • Facilitair (Documentaire Informatie Voorziening, Gebouwenbeheer, Inkoop, Services)
  • Financiën
  • Human Resource Management
  • Informatie en Automatisering

Organogram: versie mei 2022

Organogram VRZ 2022

Meldkamer

Alles begint met een melding bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland-West-Brabant in Bergen op Zoom. Dit is de plaats waar alle meldingen binnenkomen en de hulpdiensten worden ingeschakeld. De meldkamercentralisten van brandweer, politie en ambulance zijn hier 24/7 aan het werk om de hulp bij ongevallen, rampen en calamiteiten te coordineren. Hiervoor voeren zij elk vanuit hun eigen discipline een eigen protocol uit. Lees meer

Meldkamer Zeeland-West-Brabant

Samenwerking netwerk- en ketenpartners

Onze doelstellingen voor een veilig Zeeland kunnen we alleen realiseren door goede samenwerking met alle mensen en organisaties in de regio: individuele burgers, belangenorganisaties, hulpverleners, overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Allemaal hebben ze verantwoordelijkheid voor en belang bij een veilige en veerkrachtige samenleving. Om met elkaar in gesprek te komen en samen te kunnen werken, organiseert de veiligheidsregio onder andere netwerk- en themadagen rondom veiligheid. Een overzicht van onze belangrijkste partners:

veiligheidsregio partners