Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland-West Brabant

Onze meldkamer is samengevoegd met de meldkamer van Veiligheidsregio Midden-West Brabant. Dit is voortaan de Meldkamer Zeeland-West Brabant. Deze meldkamer is te vinden in Bergen op Zoom, in het nieuwe politiebureau. Dit is de plaats waar alle verbindingen samenkomen. De centralisten die hier werken zijn professionals pur sang. Dat moet ook wel want hun werk gaat om het redden en helpen van mensen.

24/7

Bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland-West-Brabant komen alle telefoontjes via het nummer 112 binnen met hulpvragen. Ook de spoedeisende meldingen via het servicecenter van de politie (0900-8844) worden doorgezet naar de meldkamer. Deze meldingen worden behandeld door de meldkamercentralisten van de drie hulpdiensten: brandweer, politie en ambulance. Zij zitten bij elkaar in één ruimte, vandaar de benaming gemeenschappelijke meldkamer. De centralisten krijgen te maken met mensen in nood, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Soms zijn dat heftige gebeurtenissen; een grote brand, een ongeval met zwaargewonden of een reanimatie via de telefoon. Dat levert regelmatig hectiek op in de meldkamer. Mensen die dit werk doen, moeten stevig in hun schoenen staan.

Meldkamer Zeeland-West-Brabant

De centralisten coördineren hulp bij ongevallen, rampen en calamiteiten. Vervolgens leggen ze via pagers of portofoon contact met brandweer, politie of ambulance. Je ziet dan ook drie soorten uniformen in de meldkamer. Elk discipline voert een eigen protocol uit bij een melding. Als het nodig is, schakelen centralisten hulpsystemen in als NL-Alert, de sirenes (WAS-palen) en Burgernet. Meer informatie over de meldkamer in het algemeen is te vinden op de website van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).

Alarmnummer 112

Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of wanneer je getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld bij brand, een verkeersongeluk of inbraak. Dan telt iedere seconde. Dit gratis Europees alarmnummer bel je in alle EU-lidstaten. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp: brandweer, politie of ambulance. De politie heeft ook een servicenummer voor niet-spoedeisende hulp: 0900-8844. Voor vragen en antwoorden over het alarmnummer 112 lees je meer op de website van de Rijksoverheid.

Doorontwikkelingen

In 2016 kreeg de meldkamer een nieuwe versie van het meldkamersysteem GMS. Hiermee is het makkelijker informatie en incidenten te delen met andere regionale meldkamers. Een andere grote verandering betrof de vernieuwing van het digitale communicatiesysteem C2000 in 2017.