Over de directie en het bestuur

Veiligheidsregio Zeeland is een overheidsorganisatie met een bestuursfunctie. Binnen de veiligheidsregio werken verschillende partijen nauw samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing, rampenbestrijding, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Veiligheidsregio Zeeland bestaat uit de volgende onderdelen: Brandweer Zeeland, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Risico- en crisisbeheersing (incl. gemeentelijke Bevolkingszorg).

Directie en management

De directie van VRZ bestaat uit twee personen. 

 • Mevrouw Edith van der Reijden is commandant brandweer/directeur van Veiligheidsregio Zeeland.
 • Mevrouw Joke Gaemers is waarnemend Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De DPG is directeur van zowel GGD Zeeland als GHOR Zeeland.

De directie wordt ondersteund en geadviseerd door het managementteam, bestaande uit:

 • De heer Ben Ham, manager Brandweer
 • De heer Patrick Simpelaar, waarnemend manager Risicobeheersing
 • De heer René Werkhoven, interim manager Bedrijfsvoering

Algemeen bestuur

Veiligheidsregio Zeeland werkt in opdracht van de 13 Zeeuwse gemeenten. De burgermeesters van deze gemeenten vormen samen het Algemeen Bestuur. Het budget van een veiligheidsregio komt (groten)deels van de gemeenten, deels van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeenteraden beslissen over de financiële bijdrage aan de veiligheidsregio.  

 • de heer E. van Merrienboer (burgemeester van Terneuzen) voorzitter
 • de heer H.M. Bergmann (burgemeester van Middelburg) plv. voorzitter
 • mevrouw M. Sijbers (burgemeester van Tholen)
 • mevrouw L. Meeuwisse (burgemeester van Noord-Beveland)
 • de heer G.M. Dijksterhuis (burgemeester van Borsele)
 • de heer A.R.B. van den Tillaar (burgemeester van Vlissingen)
 • de heer J.Chr. van der Hoek (burgemeester van Schouwen-Duiveland)
 • de heer A.M.T. Naterop (burgemeester van Kapelle)
 • de heer J.F. Mulder (burgemeester van Hulst)
 • mevrouw J.S. van Egmond (burgemeester van Reimerswaal)
 • mevrouw M.M.D. Vermue (burgemeester van Sluis)
 • mevrouw M. Mulder (burgemeester van Goes)
 • de heer R.J. van der Zwaag (burgemeester van Veere)

AB-vergaderstukken

Dagelijks bestuur

Vanuit het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur geformeerd. Het Dagelijks Bestuur komt ongeveer acht keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn besloten, maar de besluitenlijsten zijn openbaar. In dit Dagelijks Bestuur hebben de volgende burgemeesters zitting:

 • de heer E. van Merrienboer (burgemeester van Terneuzen), voorzitter
 • de heer H.M. Bergmann (burgemeester van Middelburg), plv. voorzitter
 • de heer G.C.G.M. Rabelink (burgemeester van Schouwen-Duiveland)
 • de heer R.J. van der Zwaag (burgemeester van Veere)

DB-besluitenlijsten