Contact Gevaarlijke Stoffen

Gevaarlijke stoffen

Alle dertien gemeenten in Zeeland hebben een route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgesteld. De ontheffingverlening om af te wijken van deze route is door alle Zeeuwse colleges van burgemeester en wethouders gemandateerd naar de directeur van Veiligheidsregio Zeeland. Ontheffingen worden voor de duur van maximaal drie jaar verleend, met uitzondering van ontheffingen vervoer vuurwerk voor vuurwerkevenementen.

Propaan in het buitengebied: dynamische route

Naast een specifieke route naar één afleveradres is in overleg met de Vereniging Vloeibaar Gas een alternatief uitgewerkt voor het leveren van propaan in het buitengebied. Vanwege de grote aantallen kleine propaantanks in het buitengebied is het onwerkbaar gebleken om voor elke propaantank een specifieke route voor te schrijven. Dit probleem is opgelost met de 'dynamische route'. De vervoerder stelt hierbij zelf de meest ideale en veilige route vast. Dit dient te gebeuren op basis van de veiligheidsuitgangspunten zoals beschreven in de mandaatregeling en op basis van de afleveradressen van die dag. In een bijlage bij de ontheffing wordt per gemeente een overzicht gegeven van de kwetsbare objecten die de vervoerder in principe moet vermijden. De basis voor dit overzicht is de Risicokaart.

Digitaal ontheffingsverzoek indienen
Digitale ontheffingsverzoeken kan je, bij voorkeur via onderstaande aanvraagformulieren, indienen via vervoergevaarlijkestoffen@vrzeeland.nl. Ook kan je hier met vragen terecht.

Aanvraagformulieren
Klik hier om het aanvraagformulier vervoer gevaarlijke stoffen in te vullen
Klik hier om het formulier ontheffing art 28 Wvga propaan in te vullen