Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Zeeland.
Hiervoor is een goede samenwerking tussen hulpverleners, overheden, bedrijven, inwoners en bezoekers van Zeeland van groot belang.
De veiligheidsregio verbindt, coördineert en faciliteert deze partijen zodat zij goed kunnen samenwerken wanneer dit nodig is.

Veiligheidsregio Zeeland bestaat uit de MeldkamerRisico- en Crisisbeheersing en de onderdelen
Brandweer Zeeland en GHOR.
Op deze website leest u meer over Veiligheidsregio Zeeland als organisatie.
Voor informatie over de gevaren in Zeeland en veiligheidstips kijkt u op www.zeelandveilig.nl.

 

Werken bij Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland biedt een veelzijdige en afwisselende werkomgeving waar ieder zich inzet voor onze ambitie: Zeeland veiliger maken. Onze organisatie kent verschillende onderdelen met zeer uiteenlopende functies. Meer weten? Bekijk dan onze vacatures.