Toegankelijkheid

Verklaring

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veiligheidsregio Zeeland.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland is beschikbaar via de link https://www.veiligheidsregiozeeland.nl/toegankelijkheid (externe link)

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Veiligheidsregio Zeeland te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland is gevorderd met de toegankelijkheid van Veiligheidsregio Zeeland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland .
Functie: Directeur .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@vrzeeland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman(externe link).

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland

Deze verklaring geldt tevens voor de volgende websites: