Vacatures

Werken bij Veiligheidsregio Zeeland betekent een bijdrage leveren aan de veiligheid van de Zeeuwse inwoner en bezoeker. Geïnteresseerd in een baan bij onze organisatie?  Kijk dan voor een passende vacature in onderstaand overzicht. De vacatures zijn te filteren door een of meer van de filters aan te vinken.

Filters
Pand Segeerssingel VRZ

Inkoper

Het team Facilitair ondersteunt de medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland in het uitvoeren van hun werkzaamheden en voorziet daarvoor in alle noodzakelijke facilitaire diensten en middelen die nodig zijn voor het optimaal kunnen uitvoeren van het primaire proces. Klanttevredenheid en kwaliteit staat hierbij centraal. Het team is onder meer verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering op het gebied van huisvesting, onderhoud van gebouwen, inkoop van goederen en diensten, receptie en documentaire informatievoorziening. Het team bestaat uit elf enthousiaste medewerkers onder aansturing van de teamleider Facilitair.

Lees meer
Crisisbeheersing Motorkapoverleg

Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG)

Op de plek van een incident is de Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG) verantwoordelijk voor de coördinatie en operationele leiding van de acute medische zorg (triage, behandeling, vervoer). De OvDG stemt af met de overige hulpverleningsdiensten. Daarbij dient de OvDG oog te hebben voor de publieke gezondheid (gevaarlijke stoffen, besmetting, psychosociale hulp, etc.).

Lees meer