Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is onderdeel van de afdeling Crisisbeheersing. Ze spelen een rol in het oplossen of in het bestrijden van de effecten van een incident, ramp of crisis. Naast de eerste hulpdiensten zoals brandweer, politie en GHOR komt Bevolkingszorg in actie.

Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor verschillende taken die gericht zijn op:

  •  het geven van voorlichting aan de bevolking (Crisiscommunicatie);
  •  het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
  •  het verzorgen van nazorg aan de bevolking;
  •  het registreren van slachtoffers en,
  •  het registreren van schadegevallen.

Nevenfunctie
Voor alle functionarissen Bevolkingszorg betreft hun functie binnen Bevolkingszorg een nevenfunctie naast hun dagelijks werk. De organisatie Bevolkingszorg bestaat uit zo'n 230 functionarissen van met name de dertien Zeeuwse gemeenten. Op basis van een intergemeentelijke samenwerkings-overeenkomst werken zij samen bij een ramp of crisis. Bij de uitvoering van deze taken wordt nauw samengewerkt met andere hulpdiensten en partners, zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis en Stichting Salvage.

De algemene taken van Bevolkingszorg zijn ook uitgelegd in het filmpje, deze is te zien via de volgende link: (1) Bevolkingszorg - YouTube

Bureau Bevolkingszorg

Binnen Veiligheidsregio Zeeland zijn een aantal medewerkers in vaste dienst voor Bevolkingszorg. Zij zijn "Bureau Bevolkingszorg". Bureau Bevolkingszorg draagt zorg voor het operationeel houden van de organisatie van Bevolkingszorg en het vakbekwaam worden en houden van de medewerkers.

Zo moet plannen up-to-date blijven, als ook de checklists, taakkaarten. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding het afstemmen met andere kolommen (brandweer, GHOR, politie, etc.) en partners (Rode Kruis, Leger des Heils, Evides, Slachtofferhulp, etc.). Opleiden, Trainen, Oefenen ("OTO") is de verzamelnaam voor de vakbekwaamheidsactiviteiten om de collega’s voor te bereiden op hun operationele rol.

Bureau Bevolkingszorg wordt aangestuurd door de Coördinerend gemeentesecretaris, maar organisatorisch is Bureau Bevolkingszorg onderdeel van de afdeling Crisisbeheersing.