Bevolkingszorg

Gemeenten hebben een algemene zorgplicht voor hun bevolking, niet alleen voor maar ook tijdens en na rampen en crises. Dit staat los van de hulpverleningsdiensten door politie, brandweer en GHOR.

Gemeentelijke bevolkingszorg

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken

Crises doen zich nu eenmaal in gemeenten voor en van gemeenten wordt dan ook het nodige verwacht. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen van betrokkenen, tijdelijk onderdak organiseren en het informeren van familieleden van slachtoffers. Ook nadat de (acute) hulpverleningsdiensten hun taak hebben afgerond, hebben de gemeenten nog een aantal taken uit te voeren zoals bijvoorbeeld het begeleiden van onderzoeken, het afhandelen van schade of het (laten) organiseren van een stille tocht. Deze bevolkingszorg is primair de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Crisisbeheersing gaat dus niet alleen over de acute fase. Ook daarna is er nog veel te doen; de gemeente heeft het dan vaak pas echt druk. In jargon heet dat de ‘nazorg’, maar nafase is een meer correcte term.

Bekijk hier de film van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), genaamd "Wij zijn bevolkingszorg"