AB-stukken 14 maart 2019

1

 

Opening

 

2

 

Vaststellen agenda

3a

 

Vaststellen conceptverslag Algemeen Bestuur 20 december 2018

3b

 

Mededelingen

 

4

 

Overzicht ingekomen stukken

5

Ter besluitvorming

 

5a

Normenkader rechtmatigheid

Bijlage 1

 

6

Terugkoppeling bestuurlijke overleggen (landelijk)

 

Toelichting door

6a

Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer 4 februari 2019

 

J.F. Mulder

7

Rondvraag en sluiting

 

8

Ter informatie

 

8a

-