Crisiscentrum

Crisiscentrum Veiligheidsregio Zeeland

Het crisiscentrum van Veiligheidsregio Zeeland is het regionaal contact- en coördinatiepunt tijdens (dreigende) crises.

Het crisiscentrum ondersteunt de partijen die betrokken zijn bij een crisis met infrastructuur, expertise en netwerken. 

In het crisiscentrum wordt:

  • Actief gemonitord welke noodsituaties er zijn en welke dreigingen er zijn;
  • Samen met crisispartners bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn om de gevolgen te beperken;
  • Informatie verzameld, geanalyseerd en gepubliceerd die relevant is voor de bij de crisis betrokken partijen;
  • Informatie verstrekt aan partijen over de mogelijke gevolgen van een noodsituatie;
  • Verbinding gemaakt met operationele diensten, overheden en andere bij een crisis betrokken regionale en nationale partijen;
  • Op netcentrische wijze ondersteuning geboden aan de bij de crisis betrokken partijen.

Professionals en ketenpartners kunnen zich via onderstaande link aanmelden.

Inlog aanvragen

 

Crisiscentrum Zeeland Inlogpagina

Inlogpagina Crisiscentrum VRZ