Over Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Zeeland. Om dit mogelijk te maken, is het van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen hulpverleners, overheden, bedrijven, inwoners en bezoekers van Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland verbindt, coördineert en faciliteert deze partijen zodat zij op het gebied van veiligheid goed kunnen samenwerken als dit nodig is. Wilt u weten wat het werk van de veiligheidsregio concreet zoal inhoudt? Lees dan hier de praktijkverhalen van onze medewerkers.

Organisatie

Wat is een veiligheidsregio precies? Hoe ziet haar organogram eruit? En wie zijn haar netwerk- en ketenpartners?

Directie en bestuur

De veiligheidsregio kent een Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, een Management- en een Directieteam.

Verhalen

Lees verhalen uit de praktijk over het werk en de medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland.