Over Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Zeeland. Om dit mogelijk te maken, is het van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen hulpverleners, overheden, bedrijven, inwoners en bezoekers van Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland verbindt, coördineert en faciliteert deze partijen zodat zij op het gebied van veiligheid goed kunnen samenwerken als dit nodig is. Wilt u weten wat het werk van de veiligheidsregio concreet zoal inhoudt? Lees dan hier de praktijkverhalen van onze medewerkers.

Missie Veiligheidsregio Zeeland

Onze missie

Alle disciplines binnen Veiligheidsregio Zeeland hebben één doel en één missie: Samen sterk voor een veilig Zeeland.

Lees meer
Vlaggen VRZ, GHOR en Brandweer

Organisatie

Wat is een veiligheidsregio precies? Hoe ziet haar organogram eruit? En wie zijn haar netwerk- en ketenpartners?

Lees meer
VRZ pand

Directie en bestuur

De veiligheidsregio kent een Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, een Management- en een Directieteam.

Lees meer
Zeeland medewerker opleiden en oefenen

Verhalen

Lees verhalen uit de praktijk over het werk en de medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland.

Lees verhalen van collega's