Crisisoefening Veiligheidsregio Zeeland met Oiltanking Terneuzen B.V. 

Op 30 september 2021 vonden bij Oiltanking Terneuzen B.V. in Hoek twee crisisoefeningen plaats. Het doel van deze oefeningen is om alle betrokkenen van het bedrijf en de hulpdiensten inzicht te geven in elkaars werkwijze. Samen oefenen draagt bij aan een nog betere samenwerking. Door de Covid-maatregelen was het lange tijd niet mogelijk om ‘in het echt’ te oefenen. We zijn blij dat dit nu weer kan. 

Scenario 
In de ochtend en de middag oefenden twee groepen hulpverleners en het crisismanagementteam van Oiltanking met twee scenario’s. De deelnemers zijn druk bezig geweest met een scenario waarbij er een giftige stof vrijkwam en waarbij het bedrijfsterrein ontruimd werd. De kans dat er ooit echt een ramp van deze omvang plaatsvindt is gelukkig heel klein. Toch is het oefenen met extreme scenario’s is zinvol.   

In de Multidisciplinaire Commando Unit, een trailer met overlegvoorzieningen, kwam een Commando Plaats Incident (CoPI-team) bijeen om de hulpverleningsactiviteiten en de crisisbeheersing ter plaatse te coördineren.Naast de afgevaardigden van de hulpdiensten, nam hierin ook een afgevaardigde van Oiltanking deel. 

Samen oefenen 
Oiltanking is actief is in de tankopslag en overslag van verschillende (gevaarlijke) stoffen. Daarom is het bedrijf voorzien van de modernste opslagmethodes en detectietechnieken. Veiligheid van werknemers, omwonenden en de omgeving staat voorop en het bedrijf traint hier regelmatig voor. Veiligheidsregio Zeeland oefent regelmatig met bedrijven waar chemische stoffen liggen opgeslagen en heeft Oiltanking daarom benaderd voor deze gezamenlijk CoPI-oefening. 

Door samen te oefenen, kregen de werknemers van het crisismanagementteam van Oiltanking en de hulpverleningsdiensten een mooie kans om het rampbestrijdingsplan in een realistische omgeving te oefenen en de kennis en vaardigheden van Oiltanking en de hulpverleningsdiensten te optimaliseren. Oiltanking en de Veiligheidsregio Zeeland hechten daarom veel waarde aan dergelijke oefeningen.