Erik van Merrienboer voorgedragen als nieuwe voorzitter Veiligheidsregio Zeeland

De heer Erik van Merrienboer, burgemeester van de gemeente Terneuzen, is met algemene instemming voorgedragen als voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Met de heer van Merrienboer krijgt VRZ een ervaren bestuurder die de bestuursvergaderingen van VRZ voorzit en VRZ vertegenwoordigt in regionale, landelijke en internationale overleggen, zoals het Veiligheidsberaad. Daarnaast voert hij bij een bovenlokale crisis het bevel over de Zeeuwse hulpverleningsdiensten.    

Over Erik van Merrienboer  
Erik van Merrienboer (55 jaar) is per 1 mei gestart als burgemeester van Terneuzen. Hij heeft ruime ervaring in het lokale en provinciale bestuur. Eerder was hij wethouder in Eindhoven en gedeputeerde van Noord-Brabant. Verder bekleedde hij onder meer directiefuncties bij diezelfde gemeente en provincie. Als actief verbinder op lokale en regionale schaal en met zijn sterke strategische en analytische capaciteiten is hij de ideale kandidaat om de nieuwe voorzitter van VRZ te worden.   

Vervolgstap  
Het Algemeen Bestuur van VRZ heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om de heer Van Merrienboer in deze functie te benoemen. Na een positief advies wordt de voordracht voorgelegd aan de Koning voor benoeming. Zodra deze kroonbenoeming een feit is, volgt publicatie in de Staatscourant. Vooruitlopend op de kroonbenoeming zal de heer van Merrienboer al de functie vervullen.  

Erik van Merrienboer