Grensoverschrijdende incidentbestrijding

Samen de grensoverschrijdende samenwerking voor het bestrijden van incidenten in het havengebied versterken, dat is waarvoor Veiligheidsregio Zeeland, Brandweerzone Centrum (Gent en omstreken) en North Sea Port de handen ineen slaan. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Incidenten en calamiteiten in het havengebied worden door strikte wetgeving in zowel Europa, Nederland als in Vlaanderen en België zoveel als mogelijk vermeden. Ondanks een uiterste voorzichtigheid loopt het op het terrein soms mis en moeten incidenten bestreden worden. Een schip vaart tegen een brug waardoor scheepvaart wordt gestremd, een brand in een bedrijf met rookontwikkeling die tot kilometers ver is te zien, olie op het water die meedrijft met de wind. Het zijn enkele voorbeelden van wat er kan misgaan in een haven. In het havengebied North Sea Port zijn de gevolgen al snel over de aanwezige Nederlands-Belgische grens merkbaar. Dit vraagt om goede afspraken tussen de hulpdiensten aan de Zeeuwse en de Gentse kant van de grens en de havenbeheerder North Sea Port.

Samen mensen, kennis en materieel inzetten
Tot nu toe werkten Veiligheidsregio Zeeland, Brandweerzone Centrum en North Sea Port bij het bestrijden van incidenten in het havengebied elk volgens eigen afspraken en werkwijzen. De drie partijen breiden met deze overeenkomst de bestaande samenwerking uit door de incidentenbestrijding gezamenlijk aan te pakken alsof er geen grens zou bestaan. De voorbereiding en de organisatie van de incidentenbestrijding wordt voortaan samen gedaan, om de veiligheid in de haven te verhogen en het havengebied toegankelijk te houden voor de scheepvaart, de bedrijven en voor wie er werkt.

Dat gebeurt door samen (nood)plannen te maken en die in te oefenen. En door mensen, kennis en (specialistisch) materieel te delen. Er wordt ingezet op het delen van informatie over risico’s en maritieme veiligheid. Er worden afspraken gemaakt over hoe bij een crisis over de grens heen de communicatie verloopt. Er wordt ingezet op het vergroten van de vakbekwaamheid, en op het klaarmaken van voorzieningen voor het opvangen van slachtoffers en het onderbrengen van de hulpdiensten.

Veiligheid in en rond de haven garanderen
Door deze samenwerking willen de drie partners meer voorbereid zijn op het bestrijden van incidenten in het havengebied, over de grens heen. Om de veiligheid in de haven en in de omgeving te garanderen. Zowel Veiligheidsregio Zeeland als Brandweerzone Centrum (Gent en omstreken) hebben immers als wettelijke taak de bestrijding van incidenten te organiseren. North Sea Port is als beheerder van het havengebied dan weer verantwoordelijk voor de veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer en de zorg voor de (nautische en maritieme) veiligheid.

Deze samenwerkingsovereenkomst kwam tot stand met de steun van het Euregio Scheldemondfonds.

Daan Schalck CEO, North Sea Port:
“Als beheerder van het havengebied is het van belang om de scheepvaart en de veiligheid in de haven te garanderen. Deze samenwerking kan de uitvoering van deze opdracht versterken wat ten goede komt aan de bedrijven en de omgeving.”

Edith van der Reijden, directeur Veiligheidsregio Zeeland:
“Als grensregio weten we als geen ander dat een incident of crisis niet stopt bij de grens. Daarom is Veiligheidsregio Zeeland blij met deze nauwe samenwerking op het gebied van voorbereiding en de organisatie van incidentbestrijding. Samen maken we de regio aan beide zijden van de grens veiliger.”

Kolonel Wim Van Zele, zonecommandant Brandweerzone Centrum:
“Bij een groot incident in de haven is het van cruciaal belang om korte lijnen te hebben met North Sea Port en onze Nederlandse collega’s. Door meer samen te werken en samen te oefenen winnen we een pak tijd als er een industriële interventie is in de haven. We zullen elkaar in de toekomst nodig hebben, want hulpverlening stopt niet aan de grens.”