Jaarwisseling 2019 - 2020

Jaarwisseling met vooral kleinere incidenten

De brandweer is voor 89 incidenten gealarmeerd. Hiermee was deze jaarwisseling wat drukker dan vorige jaren. Toch is slechts twee keer opgeschaald naar middelbrand, alle overige meldingen betroffen kleine incidenten.

Aantal inzetten

Tijdens de jaarwisseling in Zeeland zijn tussen 08.00 uur Oudjaarsdag en 08.00 uur Nieuwjaarsdag in totaal 89 inzetten geweest door de brandweereenheden, die aangestuurd werden vanuit de meldkamer brandweerzorg van Veiligheidsregio Zeeland. Het betrof vooral uitrukken voor buitenbranden en branden bij prullenbakken en containers.

Bij 13 uitrukken was sprake van een Prio 1-inzet, dit zijn spoedeisende inzetten vanwege een bedreiging voor personen of materiële/economische schade. Het merendeel van de incidenten (76) betrof kleine branden. Er werd 2 maal door de meldkamer opgeschaald naar een middelbrand omdat het brand in een woning of gebouw betrof.

Belangrijkste incidenten

Op 31 december is 1 middelbrand geweest. Dit betrof brand onder de kap in een woning in Terneuzen. Brandweer is uitgerust met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. De brand was binnen een uur meester. De oorzaak is nog niet bekend.

In de nacht van 1 januari is een middelbrand geweest in Middelburg. Dit betrof eveneens brand in een woning, met name onder het dak en in het isolatiemateriaal. De brand was na drie kwartier meester. Oorzaak hiervan was vuurwerk.

Meer informatie over deze inzetten op www.zeelandveilig.nl