Lichte toename brandweerpersoneel

Het aantal brandweercollega’s is het afgelopen jaar licht gestegen, ook bij Veiligheidsregio Zeeland. Dit blijkt uit de CBS-cijfers over het personeelsverloop onder operationele brandweerlieden die ieder jaar rond deze tijd worden bekendgemaakt. Zowel bij beroeps- als bij de vrijwillige brandweer is een lichte stijging te zien (van 1260 naar 1299 in totaal, waarvan 1134 vrijwilligers).

De cijfers zeggen natuurlijk niet alles. Het CBS rekent collega’s die een aanstelling hebben zowel als vrijwilliger als beroeps, alléén tot de beroepsbrandweer. En de totale aantallen zeggen niet zoveel over de operationele beschikbaarheid van vrijwilligers. Iemand die in de ploegendienst werkt bijvoorbeeld is voor 50% beschikbaar, iemand die in de buurt van de post woont en/of werkt heeft een beschikbaarheid van 80%. Met name in de dagsituatie is de bezetting op sommige posten een probleem.

Natuurlijk zijn we blij met deze positieve cijfers. Maar we zullen ook in de toekomst aandacht houden voor de posten waar de bezetting en/of beschikbaarheid niet optimaal is en voor het werven en behouden van brandweervrijwilligers.

Word jij onze nieuwe collega v/m?
Ben jij of ken jij iemand die interesse heeft om brandweervrijwilliger te worden op een post in Zeeland? De brandweer is altijd op zoek naar nieuwe aanwas, om het verloop wegens pensionering, verhuizing et cetera op te vangen. Hoe je vrijwilliger wordt en wat je dat oplevert, lees je op www.brandweerzeeland.nl. En kom eens vrijblijvend langs op een oefenavond bij een post bij jou in de buurt. Dan zie en hoor je wat het betekent brandweervrijwilliger te zijn.

Berichten in de regionale media van Omroep Zeeland en PZC.