Onderhoud Doel geen gevolg voor nucleaire veiligheid

Update 1 mei

In de pers verschijnen berichten dat er ‘radioactief’ of ‘besmet water’ in het milieu terecht zou kunnen komen als gevolg van de eerder geconstateerde lekkage in Doel 1. Eerder heeft de Belgische toezichthouder, FANC, aangegeven dat “dit incident geen enkele impact heeft op de veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu”. ENGIE, de eigenaar van de centrale, heeft dit desgevraagd bevestigd aan de ANVS. De lekkage vindt plaats in een koelsysteem in het containment (het nucleaire deel). Dit betekent dat alle gassen en vloeistoffen die mogelijk uit dit systeem lekken nog steeds binnen een hermetisch gesloten barrière zitten. Het water kan niet naar buiten.

Er is derhalve geen sprake van lekkage van ‘besmet’ water naar de omgeving als gevolg van de geconstateerde lekkage.

Op maandag 23 april jl is Veiligheidsregio Zeeland geïnformeerd over het onderhoud aan Doel. Engie Electrabel laat weten: “dat er een klein waterverlies is in de reserveleiding van het koelcircuit dat geen impact heeft op de veiligheid”. De veiligheidsregio heeft hierover contact gehad met de ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. De ANVS meldt, na verificatie bij de Belgische autoriteit FANC, dat dit incident geen gevolgen heeft voor de nucleaire veiligheid. De FANC meldt: “Stilleggen reactor Doel 1 voor herstel miniem lek (bericht 28-04-2018)

Op maandag 23 april stelde exploitant Engie Electrabel een miniem lek vast in het back-up koelwatercircuit bij de reactor van Doel1. Overeenkomstig de bestaande exploitatievergunning en de technische specificaties werd daarop de centrale stilgelegd door de exploitant, hoewel dit lek op zich geen enkele veiligheidsissue inhoudt. Aan de hand van het stilleggen kon Engie Electrabel dan ook dit verlies in het koelwatercircuit beter onderzoeken, en nadien herstellen.

Waar de exploitant op 23 april nog uitging van een snel herstellen, bleek het lek zich op een moeilijk bereikbare plaats te situeren. Daardoor werd beslist om deze reparatie op te nemen bij de reeds geplande onderhoudsperiode van Doel 1, en deze periode zo te vervroegen van 29 mei naar 27 april 2018. De reactor kan dan opnieuw worden opgestart wanneer de nodige herstellingswerken uitgevoerd zijn, en na het afronden van de geplande onderhoudsperiode van Doel 1.

Het FANC volgt dit verder op, en kan aan de hand van zijn analyses van de voorbije week bevestigen dat dit incident geen enkele impact heeft op de veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu. Een eventueel indelen op de INES-schaal wordt nog onderzocht.”

Engie Electrabel meldt:
“Afgelopen maandag legden we Doel 1 stil voor een controle op de primaire koelkring. Verder onderzoek heeft intussen uitgewezen dat er een herstelling nodig is aan een back-upleiding van het primaire circuit. Zoals gemeld op de Transparency-website van ENGIE is daarom beslist om de start van de onderhoudsperiode van Doel 1 te vervroegen van 29 mei 2018 naar vandaag.”

Veiligheidsregio Zeeland
Veiligheidsregio Zeeland is op de hoogte en volgt de ontwikkelingen.