Resultaten brandonderzoek 2017 bekend

In het kader van de pilot ‘Woningbranden 100%’ doet Veiligheidsregio Zeeland sinds 2015 onderzoek naar de oorzaak van woningbranden in onze provincie. Uit de resultaten blijkt dat in 2017 in Zeeland de meeste woningbranden in schoorstenen zijn ontstaan. 

In Zeeland vonden in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2017 194 woningbranden plaats. Dat is vergelijkbaar met het aantal woningbranden in 2016. De meeste woningbranden ontstonden in de gemeenten Terneuzen, Middelburg en Vlissingen. Bij de woningbranden vielen helaas 2 dodelijke slachtoffers te betreuren. 23 personen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. De meest voorkomende brandoorzaak (58 keer) was de klassieke schoorsteenbrand. In 51 gevallen ontstond de brand in de keuken. Ook elektrische apparatuur blijft een grote risicobron: 41 branden ontstonden in een elektrisch apparaat.   

Meer rookmelders
De meeste woningbranden, namelijk 91, werden vroegtijdig ontdekt door de bewoners zelf. Bij 45 branden werden de bewoners gewaarschuwd door een geactiveerde rookmelder. De rookmelderdichtheid is iets verbeterd vergeleken met vorig jaar. Bij 46% van de huishoudens waar een woningbrand plaatsvond, hing een rookmelder in huis. In 2016 was dat 38%. Rook is de belangrijkste doodsoorzaak bij een woningbrand. Bij het inademen van rook krijgt je lichaam te weinig zuurstof, met vaak ernstige gevolgen. En als je slaapt, ruik je niets. Rookmelders geven een luid signaal af als rook in huis ontstaat. Een goed werkende rookmelder kan dan ook levens redden.

Input voor beleid
De resultaten van het brandonderzoek ‘Woningbranden 100%’ zijn zeer waardevol voor de Veiligheidsregio. Dankzij de inventarisatie krijgt Veiligheidsregio Zeeland meer inzicht in de oorzaken en het verloop van woningbranden. Door een goede evaluatie van eerdere incidenten kunnen de primaire processen risicobeheersing en incidentbestrijding kwalitatief versterkt worden. Daarnaast geeft het brandonderzoek belangrijke feitelijke input voor de voorlichtingsactiviteiten van de Veiligheidsregio.  

Wil je weten wat je kunt doen om brand te voorkomen? Kijk op www.zeelandveilig.nl!

 

 

 

Brandonderzoek woningbrand