Systeemoefening Veiligheidsregio Zeeland gestart

Zojuist is een grote systeemoefening bij Veiligheidsregio Zeeland gestart. Doel is het testen van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. De persalarmering die via de pager is uitgegaan is onderdeel van de oefening.

Scenario
De oefening is om 9.00 uur begonnen met een gesimuleerde melding over een incident aan het spoor bij het Mallardviaduct, gemeente Goes. Op de locatie zelf is niet zoveel te zien, het oefenen gebeurt grotendeels binnenshuis. Er wordt alleen een CoPI-unit geplaatst in de buurt van de incidentlocatie. De deelnemers aan het CoPI-crisisteam rijden daar naar toe. De omstandigheden zijn fictief, maar een soortgelijk scenario zou kunnen gebeuren.

Waarom een systeemoefening
Alle veiligheidsregio’s zijn volgens de wet verplicht om jaarlijks een systeemoefening te organiseren. Deze oefening geeft inzicht in de kwaliteit van de crisismanagementorganisatie in Zeeland. De Inspectie van Justitie en Veiligheid kijkt mee en gebruikt de resultaten om de minister van Justitie en Veiligheid een beeld te geven over de kwaliteit van de crisisbestrijding in Zeeland op dit moment.

Hoe wordt er geoefend
Aan de oefening doen alle betrokken bij een GRIP3 situatie mee: meldkamer, Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT), Gemeentelijk Beleidsteam (GBt) en de betrokken gemeente. Ook doen diverse ondersteunende crisisteams mee voor bijvoorbeeld brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening, informatiemanagement, gemeente en crisiscommunicatie. Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken wordt op gebruikelijke wijze gealarmeerd, via het P2000 netwerk met de term ‘OEFENING’ vóór de melding. De deelnemers aan de oefening waren van te voren niet bekend met het scenario.

Bij de oefening zijn onafhankelijke waarnemers aanwezig. Zij kijken onder andere naar de wijze van opschaling, naar de informatievoorziening en de crisiscommunicatie. Ook de onderlinge samenwerking is een belangrijk element.

Trainen en oefenen belangrijk
Goed voorbereid zijn op een eventuele ramp of crisis houdt in dat alle betrokken hulpverleners en organisaties uitstekend opgeleid, getraind en geoefend zijn, ieder mogelijk scenario aan moeten kunnen en met iedere mogelijk bedrijf moeten kunnen samenwerken. Tijdens een systeemoefening laten de crisispartners zien hoe zij dit doen.