Specialist Omgevingsveiligheid

Henk van Dalfsen

Dit ben ik!
Ik ben Henk van Dalfsen, 29 jaar en ik woon samen met mijn vrouw Lydia, zoontje Ben en pasgeboren zoontje Eli in Waarde. In mijn vrije tijd sport ik graag. Zaalvoetbal en hardlopen zijn favoriet.

Dit doe ik!
Na mijn afstuderen in 2015 heb ik het eerste anderhalf jaar bij team Crisisbeheersing en het Programma Maritieme Veiligheid gewerkt. Sinds 2017 werk ik bij team ITR als Specialist Omgevingsveiligheid.
Samen met mijn collega Colin van Winkelen adviseer ik de Zeeuwse gemeenten over hoe ze de leefomgeving zo veilig mogelijk in kunnen richten. We kijken dan vooral naar de risico’s van gevaarlijke stoffen. In Zeeland hebben we relatief veel activiteiten met gevaarlijke stoffen. Je kunt dan denken aan de grote chemische bedrijven in de Kanaalzone en het Sloegebied, maar ook aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Zeeuwse wegen, spoorwegen, kanalen en rivieren.  
Als er ergens een plan voor bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein, appartementencomplex of school wordt ontwikkeld, dan inventariseren we eerst welke risico’s er in die omgeving zijn. Daarna kijken we welke ongevalsscenario’s er kunnen plaatsvinden, zoals een brand, explosie en/of een gifwolk. Vervolgens beoordelen we wat de mogelijke impact daarvan op het plan is. Voorbeelden van echte incidenten zijn de vuurwerkramp in Enschede, de treinramp in Wetteren en de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.
Op basis van onze risicoanalyse adviseren we vervolgens maatregelen om de personen in het gebied te beschermen en incidenten snel en effectief te kunnen bestrijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen om een gebied anders in te delen, extra bouwkundige voorzieningen te nemen of het aanleggen van extra vlucht- of calamiteitenroutes.
We doen dat niet alleen, maar werken veel samen met bijvoorbeeld collega’s van team ITR, team WWR, Operationele Voorbereiding en de GHOR. Klimaatverandering en de energietransitie brengen ook weer nieuwe risico’s voor de Zeeuwse leefomgeving met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende risico’s van overstromingen en natuurbranden of nieuwe innovaties op het gebied van waterstof en buurtbatterijen. In samenwerking met onze collega’s nemen we ook die risico’s steeds vaker mee in onze adviezen op ruimtelijke ontwikkelingen. Een veilige leefomgeving gaat namelijk niet alleen over gevaarlijke stoffen. Ook de andere risico’s kun je al voor een groot deel beperken door er in het ontwerp van de leefomgeving (de eerste schakel van de veiligheidsketen) al aandacht voor te hebben.  

Dit maakt werken bij VRZ het leukst
We hebben in ons werk dagelijks contact met veel verschillende mensen. Intern werken we veel samen met collega’s van andere teams. En extern zitten we regelmatig om tafel met contactpersonen bij de gemeenten en andere overheidsdiensten, ondernemers, ontwikkelaars en architecten.
Verder vind ik de afwisseling in het werk leuk. Het ene moment analyseer ik een nieuw plan voor een woonwijk, school of windpark, en op een ander moment zit ik met collega’s rond de tafel om na te denken over hoe we ons als Risicobeheersing voorbereiden op nieuwe risico’s en ontwikkelingen. Ook worden we bij tijd en wijle gevraagd om een risicocommunicatie-item over gevaarlijke stoffen te maken.
Ik ben ook trots op ons werk. Onze resultaten zijn vaak zichtbaar. Als we bijvoorbeeld met ons gezinnetje vanuit Waarde naar het strand in Walcheren rijden, dan kan ik zo een paar projecten aanwijzen waar we aan mee hebben gewerkt. Ik vind het dan ook leuk om te vertellen hoe we met onze collega’s dat gebied of gebouw veiliger hebben gemaakt. 

Mijn favoriete plek van Zeeland is...
Op 1 staat voor mij de Kop van Schouwen. Een prachtig gebied waar je eigenlijk alles hebt: bos, duinen, zee en strand. En natuurlijk uitzicht op onze Zeeuwse Deltawerken. Met een beetje geluk kom je daar ook nog wat reeën tegen. Dat is voor mij echt een plek waar al het moois van Zeeland samenkomt. Een fijne plek om de drukte even achter je te laten.

Henk van Dalfsen VRZ