Specialist Vakbekwaamheid

Aart van Oosten

Dit ben ik
Ik ben geboren in Oost-Souburg, opgegroeid in Middelburg, 34 jaar getrouwd en trotse vader van een zoon en een dochter. Vanaf 1972 ben ik betrokken bij de brandweer. Gestart bij de jeugdbrandweer en vanaf 1978 als vrijwilliger bij brandweer Middelburg. In die periode had brandweer Middelburg een eigen alarmcentrale met een eigen alarmnummer (12233) en werd de ambulance bemenst door brandweerpersoneel. Bij verlof van de beroepscollega’s vielen vrijwilligers in, dit was een mooie gelegenheid om als scholier gepast vakantiewerk te doen. Zelfs tijdens mijn militaire diensttijd ben ik lid geweest van de bedrijfsbrandweer op de legerplaats Oirschot, zo kon ik toch nog wat oefenen en af en toe een daadwerkelijke inzet meemaken.
 

Vanaf 1 januari 1986 ben ik gestart bij de beroepsbrandweer. Eerst korte tijd in de 24-uursdienst bij brandweer Vlissingen, aansluitend als centralist op de (gezamenlijke) alarmcentrale brandweer en ambulance in Vlissingen. De regionale brandweer Noord- en Midden Zeeland was (één van) de voorloper(s) van wat nu Veiligheidsregio Zeeland is. Hierna heb ik bij de beroepsbrandweer in Middelburg gewerkt, daar was ik tevens ambulancebegeleider. In die periode zijn we gestart met de automatisering van de registratie voor onze vrijwilligers.
 

In 1994 ben ik in Eindhoven gestart op de afdeling preparatie van brandweer Eindhoven, tevens regionale brandweer Zuidoost Brabant. Een dynamische organisatie waar destijds veel ontwikkelingen plaatsvonden. Ook rampenbestrijding, zowel gemeentelijk als regionaal werd door onze afdeling verzorgd. Als gezin zijn we verhuisd naar Best, daar ben ik lid geweest van de vrijwillige brandweer hier mocht ik de (toen tweejarige) officiersopleiding volgen. In 1999 zijn we in die regio verhuisd toen ik werd aangesteld als plaatsvervangend commandant brandweer, tevens coördinator rampenbestrijding van de gemeente Deurne. Hier heb ik naast mijn brandweerwerk veel geleerd van andere soorten crises, met name de vogelgriep op in 2003 heeft veel indruk gemaakt.
 

In 2004 ben ik begonnen bij de regionale brandweer Zeeland. Hier mocht ik zorgen voor de coördinatie en vakbekwaamheid van de piketofficieren en samen met collega’s invulling geven aan de functie wedstrijdleider voor de brandweer in Zeeland. Als gezin konden we na bijna elf jaar met veel plezier in Brabant te hebben gewoond, terugkeren naar Middelburg. Van 2008 tot de start van de regionalisering in 2013 ben ik daarnaast commandant brandweer Noord-Beveland geweest.
Tot circa 2015 ben ik als officier van dienst bij veel verschillende incidenten betrokken geweest. Eén daarvan was de trieste brand op kerstavond 2007 in Arnemuiden.

Dit doe ik
Als specialist vakbekwaamheid voor de officieren Brandweer verzorg ik de contacten met de landelijke brandweeracademie, ook verzorg ik oefeningen en bijscholingen voor onze brandweerofficieren. Tevens mag ik vanuit kennisregie vooral brandweer gerelateerde ervaringen delen met collega’s. Hiervoor gebruiken we een breed landelijk netwerk en evalueren we de grotere inzetten van onze brandweer. Voor multidisciplinaire inzetten ben ik een van de vier evaluatoren in onze regio.

Sinds de start in 2009 ben ik betrokken bij het piket crisiscommunicatie in Zeeland. Naast de functie communicatieadviseur voor het regionaal operationeel team (ROT), verzorgen we vanuit dit piket de operationele woordvoering voor de grotere (meestal) brandweerinzetten in onze regio. Samen met drie collega’s vervul ik ongeveer eens per maand dit piket. Binnen dat piket ben je een week lang, vierentwintig uur per dag bereikbaar en verzorg je de communicatie bij de grotere en bijzondere incidenten in onze regio. Bij een verdere opschaling doen we dat samen met collega’s uit voornamelijk de gemeenten in onze regio. Bijvoorbeeld tijdens het mistongeval op de A58 in 2014 hebben veel verschillende collega’s uit onze gemeenten en het Waterschap Scheldestromen samen de crisiscommunicatie verzorgd rondom dit incident. Maar ook tijdens de huidige coronacrisis werken vanaf maart 2020 heel veel collega’s veelal achter de schermen aan crisiscommunicatie.

Dit is leuk aan werken bij VRZ
De grote afwisseling in het werk, waarbij ik direct en indirect iets kan betekenen voor mijn collega’s, maar ook voor de inwoners, partners, ondernemers en bezoekers in en buiten onze regio. Niet te vergeten ook in het buitenland. Dankzij het grote netwerk weet ik vaak iemand te vinden die mij en onze organisatie kan helpen bij soms bijzondere vraagstukken.
Ook al sta ik tegenwoordig niet meer letterlijk ‘bij nacht en ontij met m’n laarzen in het bluswater’, maar vanachter m’n beeldscherm kan ik nog steeds bijdragen aan de afhandeling van een incident. Niet alleen tijdens piket (nog steeds bij nacht en ontij, maar wel ‘warm en droog’ binnenshuis) maar zeker ook daarna. Evalueren van inzetten en delen van ervaringen levert een dankbare bijdrage aan de vakbekwaamheid van veel collega’s.

Mijn favoriete plek van Zeeland is...
Na bijna elf jaar in het mooie zuidoosten van Brabant te hebben gewoond, zijn we de Zeeuwse kust nog meer gaan waarderen. Voor ons ligt de Walcherse kust met de imposante schepen nu in de achtertuin. Dit levert dan weer mooie plaatjes op met prachtige steeds wisselende luchten. Samen met m’n vrouw zijn we daar dan ook vaak te vinden.
En ja, uitwaaien op het strand als het stormt is prachtig. Hoewel de bossen in Brabant ook mooi zijn, bleven we daar dan toch liever binnen…..

Foto aart vakbekwaamheid Zeeland