Onze missie

Samen sterk voor een veilig Zeeland

Zo luidt de missie van Veiligheidsregio Zeeland. Binnen de veiligheidsregio werken verschillende disciplines samen aan het volbrengen van deze missie: Brandweer Zeeland, Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ), Gemeentelijke Bevolkingszorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de afdelingen Risico- en crisisbeheersing en de afdeling Bedrijfsvoering.

Belang van samenwerking

Op het moment dat er een ramp of een grootschalig ongeval is, moeten hulpdiensten onder bijzondere omstandigheden in multidisciplinair verband (gezamenlijk) kunnen optrekken. En dat vergt de nodige voorbereiding. In geval van een crisis is zo'n 80 procent van alle elementen gelijk en 20 procent nieuw. Die 80 procent kan dus worden getraind en voorbereid.

Samen verantwoordelijk voor veiligheid

 Niet alleen hulpdiensten hebben een rol in het veilig houden en maken van Zeeland. Ook overheden, bedrijven, inwoners en bezoekers hebben hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Veiligheidsregio Zeeland verbindt, coördineert en faciliteert zodat eenieder elkaar weet te vinden als dit nodig is. 

Marlou met haar ploeg Domburg. Foto: HV Zeeland - Remi Masu