Pepijn de Smet van Audit & Control

Deze week geven we het woord aan Pepijn de Smet, bedrijfskundig informatiemanager bij VRZ. Pepijn houdt zich bezig met iets waar jij en ik in ons werk dagelijks mee te maken hebben: Informatiemanagement.

Essentiële informatie

Informatiemanagement is binnen Veiligheidsregio Zeeland één van de belangrijkste succesfactoren. Informatie is immers essentieel voor een succesvolle voorbereiding en inzet bij incidenten, rampen en crises, maar ook bij de dagelijkse taakuitvoering. De bedrijfskundig informatiemanager geeft sturing op de ontwikkeling van de totale Informatievoorziening. Belangrijk onderdeel hierbij is het ontwerpen en toetsen van kaders, architectuur en meerjaren beleid. De informatievoorziening wordt hierbij ingezet als strategisch middel om de doelen van de organisatie te realiseren.

Samenhang

Informatiemanagement ondersteunt zowel de primaire-  als secundaire processen en is regievoerend op de totale informatievoorziening.  Je kunt dan denken aan de ontwikkeling van de operationele informatievoorziening, maar ook de informatiesystemen die worden gebruikt door bedrijfsvoering. De kracht zit er juist in om de gehele informatievoorziening in samenhang te beschouwen. Informatiemanagement is de schakel tussen de organisatie (vraag) en ICT (leverancier).  Door het analyseren van bedrijfsprocessen wordt samen met de verschillende teams gezocht naar een optimale inrichting van de informatievoorziening.

Ontwikkelingen

De wereld is voortdurend in beweging. Innovatie en het heroverwegen van bestaande processen is dan ook noodzakelijk. De komende jaren zullen ontwikkelingen als Informatiegestuurd optreden en de transitie naar een meer digitale en wendbare organisatie verder vorm krijgen. De doorontwikkeling van business intelligence is hierbij essentieel. Door de inzet van business intelligence is het mogelijk op basis van big data en complexe algoritmes risico’s en voorspellende waarden in beeld te brengen. Hierdoor kan VRZ vroegtijdig anticiperen op situaties. Tevens helpt het VRZ om prestaties verder inzichtelijk te maken en hierop te sturen.   

Informatieorganisatie

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het verbeteren van de informatieorganisatie. Functioneel beheer is gecentraliseerd, en met de uitbreiding van de nieuwe senior functioneel beheerders wordt de inrichting van informatiesystemen geoptimaliseerd. Tevens is er inmiddels een stuurgroep informatievoorziening, die op strategisch niveau meedenkt over de koers voor de volgende jaren. 

Afwisselende taken

Naast bedrijfskundig vervul ik ook de rol van Chief Information Security Officer (CISO). De CISO stelt kaders en voert regie op de naleving van wetgeving met betrekking tot informatieveiligheid en privacy. Wettelijke compliance rondom informatiebeveiliging en de implementatie van de AVG vraagt de komende jaren steeds meer aandacht. Verder ben ik operationeel actief als informatiemanager Commando Plaats Incident (CoPi). Dat betekent dat ik zorg draag voor het beeldvormingsproces gedurende een grootschalig incident. Met name deze afwisseling, en de  vele contactmomenten met de verschillende teams binnen de organisatie is wat mijn werk interessant maakt. Geen dag is hetzelfde!