Risico- en crisisbeheersing

Veiligheidsregio Zeeland is verantwoordelijk voor veiligheidsbeheersing oftewel: risicobeheersing en crisisbeheersing. Beide disciplines hebben tot doel het fysieke veiligheidsniveau van de burger te verhogen. Dit komt tot uitdrukking in de veiligheidsketen die bestaat uit 5 processen: pro-actie, preventie, preparatie, respons en herstel/nazorg. Het team Risicobeheersing van Veiligheidsregio Zeeland richt haar werkzaamheden op pro-actie en preventie van rampen en crises. In het team Crisisbeheersing werken verschillende expertises samen aan preparatie, respons en herstel/nazorg na rampen en crises.

Risicobeheersing

Team Risicobeheersing is actief op het gebied van pro-actie en preventie van brand. Het team is opgesplitst in twee subteams: Industrie, Transport en Ruimte (ITR) en Wonen, Werken en Recreëren (WWR).

Crisisbeheersing

Team Crisisbeheersing bouwt samenwerkingsvormen tussen de verschillende disciplines van de Veiligheidsregio, overheden en andere organisaties die betrokken zijn bij de rampenbestrijding.

Crisisorganisatie

Wordt een incident te groot om het met de reguliere inzet te bestrijden? Dan worden extra mensen voor de coördinatie ter plaatse (OvD's) ingezet en vindt er opschaling plaats volgens de GRIP-procedure.