Communicatieadviseur CoPI (nevenfunctie op piket)

Veiligheidsregio Zeeland is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het Operationeel Centrum Veiligheidsregio / Brandweer. Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Onze missie is: ‘Samen sterk voor veilig Zeeland’.

Samen met de politie-eenheid Zeeland/West-Brabant vullen we bij grote incidenten (opschaling naar GRIP) de functie van communicatieadviseur CoPI in. Wegens vertrek van een van onze collega’s zoeken we een:

Communicatieadviseur CoPI (nevenfunctie op piket)

 

“Niet de camera, maar je inbreng en advies in het Commando plaats Incident (CoPI), maakt de taak van de communicatieadviseur CoPI zo fascinerend. Je adviseert de CoPI-leider over communicatievraagstukken, die er tijdens een GRIP in de buitenwereld spelen. Je legt verbinding tussen betrokken partners en collega’s van de crisisteams en stemt de communicatie met elkaar af”.

Durf jij de uitdaging aan?

Als communicatieadviseur CoPI ben je lid van het CoPI-team en maak je deel uit van de Taakorganisatie Crisiscommunicatie. Je adviseert en informeert het CoPi over de communicatieaanpak. Je werkt hierbij nauw samen met de woordvoerder Veiligheidsregio Zeeland. Daarnaast verzorg je de woordvoering op de plaats incident en deel je informatie met de communicatieadviseur ROT of andere communicatieadviseur van de Taakorganisatie (afhankelijk van welk GRIP-niveau). Per jaar zijn er zo’n 6-8 GRIP-incidenten waarvoor een CoPI wordt ingericht; hier neem je aan deel als je piket hebt op het moment van het incident. Daarnaast zijn er zo’n 10 oefeningen per jaar; deelname aan oefeningen wordt onderling afgestemd.

Wie zoeken wij?

We zoeken communicatieve personen die:

• Daadkrachtig een goed communicatieadvies kunnen overbrengen in het CoPI;

• Doorgronden wat er speelt, oog hebben voor wat er leeft in de buitenwereld en met een duidelijke      boodschap kunnen uitleggen wat er aan de hand is;

• Zelfstandig besluiten durven nemen en uitvoeren;

• Actuele kennis van en inzicht hebben in de multidisciplinaire regionale crisiscommunicatie (of bereid zijn zich in te spannen om dit op korte termijn te verkrijgen);

• Geen camera-angst hebben om de media te woord te staan;

• Bekend zijn met relevante sociale media;

• Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau hebben;

• In het bezit zijn van een auto.

Wat bieden wij?

Communicatieadviseur CoPI is een piketfunctie, waarvoor je piketvergoeding ontvangt op grond van de Regeling berekening toelage bereikbaar- en beschikbaarheidsdienst. Voor de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 9 vermeerderd met 50%. Je krijgt de beschikking over goede faciliteiten, waaronder een telefoon en Ipad. Als gezicht van de organisatie krijg je ook herkenbare kleding. Je gaat een leuke en pittige proces- en functieopleiding volgen tot woordvoerder en communicatieadviseur CoPI. Minimaal twee keer per jaar doe je mee aan een CoPI-oefening, enkele keren per jaar woon je overleg bij van het piketteam crisiscommunicatie Veiligheidsregio Zeeland en bezoek een (inter-)regionale netwerkbijeenkomst crisiscommunicatie. De vacature is opengesteld voor alle medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en (crisis-)partners. Het is belangrijk je te realiseren dat een oproep binnen werktijd betekent dat je je reguliere werkzaamheden op dat moment niet kunt uitvoeren. Na alarmering moet je direct naar de locatie van het incident toe. Daarom is voorafgaande instemming van de leidinggevende(n) belangrijk.

Hoe ziet het piketteam er uit?

Je bent werkzaam binnen een team van meerdere communicatieadviseurs, deels in dienst van de Politie Zeeland/West-Brabant, deels in dienst van Veiligheidsregio Zeeland. Daarbij werk je nauw samen met verschillende partners: hulpverleners ter plaatse, de meldkamer, de gemeente maar ook andere partners zoals ProRail, het Waterschap en Rijkswaterstaat. Als lid van het team draai je één keer in de vijf weken een week op piket (24/7).

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over deze nevenfunctie, neem dan contact op met Corry Brand, coördinator van de piketten crisiscommunicatie, via 06 22996900. Solliciteren? Stuur dan een e-mail met je motivatie naar vacatures@vrzeeland.nl onder vermelding van vacaturenummer 20200309 . De geselecteerde kandidaat volgt bij voorkeur de eerstvolgende functietraining. In overleg kan hier vanaf geweken worden.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.