Vervoer gevaarlijke stoffen

Per 1 april 2015 is de gewijzigde Wet vervoer gevaarlijke stoffen, met daarbij de inwerkingtreding van de Regeling Basisnet, van kracht. Over Basisnetwegen mogen gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Uitzondering hierop zijn de categoriale tunnels in Zeeland. Door de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel en de Vlaketunnel mogen geen brandbare gassen worden getransporteerd.

Op basis van de Regeling Basisnet hebben een groot aantal gemeenten in Zeeland besloten, binnen hun grondgebied, geen wegen meer vast te stellen.

Dit betekent de volgende verdeling in Zeeland (status van onderstaande tabel: gegevens dateren van november 2021):

Geen ontheffing vereist: Wel ontheffing vereist:
Borsele Goes
Kapelle Hulst
Noord-Beveland Middelburg
Reimerswaal  
Schouwen-Duiveland  
Sluis  
Terneuzen  
Tholen  
Veere  
Vlissingen  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Geen ontheffing vereist:
Binnen deze gemeenten mogen vervoerders zelf de route naar het afleveradres bepalen, met inachtneming van artikel 19 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

Artikel 19

 1. Degene die met een voertuig over de weg gevaarlijke stoffen vervoert, is verplicht de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 als zodanig aangeduide bebouwde kommen van gemeenten te vermijden.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover het vervoer binnen de bebouwde kom noodzakelijk is:
  a. ten behoeve van het laden of lossen, of
  b. omdat er redelijkerwijs geen route buiten de bebouwde kom beschikbaar is.

Ontheffing vereist:

Binnen deze gemeenten dienen ontheffingen te worden aangevraagd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, als bedoeld in het overzicht

Het mandaat voor deze ontheffing verlening ligt bij de Veiligheidsregio. Ontheffingen worden voor de duur van maximaal drie jaar verleend. Uitzondering hierop zijn de ontheffingen voor vervoer van professioneel vuurwerk (categorie 1.3), deze wordt per transport verleend.

 • Propaan in het buitengebied: dynamische route
  Naast een specifieke route naar één afleveradres is in overleg met de Vereniging Vloeibaar Gas een alternatief uitgewerkt voor het leveren van propaan in het buitengebied. Vanwege de grote aantallen kleine propaantanks in het buitengebied is het onwerkbaar gebleken om voor elke propaantank een specifieke route voor te schrijven. Dit probleem is opgelost met de 'dynamische route'. De vervoerder stelt hierbij zelf de meest ideale en veilige route vast. Dit dient te gebeuren op basis van de veiligheidsuitgangspunten zoals beschreven in de mandaatregeling en op basis van de afleveradressen van die dag. In een bijlage bij de ontheffing wordt per gemeente een overzicht gegeven van de kwetsbare objecten die de vervoerder in principe moet vermijden. De basis voor dit overzicht is de Risicokaart.
  Klik hier om het formulier ontheffing art 28 Wvga propaan in te vullen
   
 • Digitaal ontheffingsverzoek indienen
  Klik hier om het aanvraagformulier vervoer gevaarlijke stoffen in te vullen

Voor vragen kun je terecht door een mail te sturen aan vervoergevaarlijkestoffen@vrzeeland.nl