Organisatie

Binnen de veiligheidsregio werken verschillende partijen nauw samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Veiligheidsregio Zeeland bestaat uit de Meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing en de onderdelen Brandweer Zeeland en GHOR.

Onderdelen veiligheidsregio
 


Overheidsorganisatie met bestuursfunctie

Een veiligheidsregio staat niet alleen voor een bepaald geografisch gebied waarin verschillende partijen samenwerken aan veiligheid. Zij is ook een overheidsorganisatie met een bestuursfunctie.
 

Meer over de organisatie

Logo's GHOR en Brandweer